KRIGET I UKRAINA

Ukrainas röda linjer för spannmålsexporten

Taras Vysotskij, Ukrainas biträdande jordbruksminister, tror spannmål kan lämna Ukraina sjövägen redan inom en vecka – men endast under begränsade former. Bild: Vitaliy Salo/Ukrainas jordbruksdepartement.

Ekonomi (TT)

Dagen efter avtalet om spannmålsexporter från Ukraina attackerades Odessa med ryska robotar.

Ukrainas biträdande jordbruksminister är ändå hoppfull. Han tror att exporterna kan påbörjas redan inom en vecka – men understryker att Ukraina har röda linjer för vad man kan acceptera.

– Först av allt måste jag göra en sak klart: Vi har inte ingått i någon överenskommelse med Ryssland.

Det säger Taras Vysotskij, Ukrainas biträdande jordbruksminister, på länk från huvudstaden Kiev.

Han syftar till de separata, men identiska, avtal som via FN undertecknades av Ryssland och Ukraina i fredags.

Överenskommelsen låter Ukraina exportera spannmål från tre hamnar i området omkring Odessa. Mer än 20 miljoner ton spannmål är fast i Ukraina efter Rysslands invasion av landet, vilket drivit upp matpriser internationellt.

Enligt Vysotskij blev förhandlingar möjliga efter det att Ryssland dragit sig tillbaka från nordvästra Svarta Havet, inklusive Ormön, som togs över tidigt i kriget.

– Ryssland har förlorat möjligheten att kontrollera den här delen av Ukraina. Därför gick de med på avtalet, säger han.

"Litar inte på dem"

I lördags – blott en dag efter att avtalen skrevs under – attackerades Odessa av ryska robotar. Turkiet uppgav inledningsvis att Ryssland på lördagen försäkrat att man inte hade något med attacken att göra. Men på söndagen tog Kreml på sig robotangreppet, och hävdade att man sänkt ett militärfartyg.

Vysotskij berättar att varken silos eller fartyg som transporterar spannmål skadades i attacken – men att det var nära. Han utesluter inte att spannmålet var det tänkta målet för robotarna.

– Det skedde i ett hamnområde och allt är ganska nära, runt hundra meter bort, säger han.

Och den biträdande jordbruksminister utesluter inte heller att fler attacker är att vänta mot hamnområdet.

– Tyvärr är vi vana vid att Ryssland inte håller sitt ord. Vi är i krig och litar inte på dem. Men vi hoppas att våra partners kan uppmana Ryssland att följa avtalet, säger han.

Spannmålskaravan

Ukraina är en av världens största spannmålsexportörer. Landet står för runt tio procent av världsexporten av korn och vete, och för nästan hälften av världens export av solrosolja.

Vissa länder är direkt beroende av importer från Ukraina. Landet står bland annat för hälften av Tunisiens och Libyens veteimport. Vad gäller Libanon är den siffran 81 procent.

Själva exporten kommer att ske med hjälp av en "spannmålskaravan". För att förbereda sig för en attack mot kuststäder har Ukraina placerat ut sjöminor vid kusten utanför hamnarna i Svarta Havet. En smal remsa kommer att minröjas där fraktfartygen sedan kan ta sig ut, eskorterade av ett ledfartyg.

Enligt Vysotskij påverkar inte det säkerhetsläget, och han ser ingen risk att Ryssland kartlägger transportlederna och sedan tar sig in via den minröjda remsan.

– Vår militär gör inte den bedömningen. Om något ändå händer så kommer vår reaktion att vara snabb, säger han.

Han poängterar samtidigt att inga militära skepp kommer att ingå i transporterna.

Röda linjer

Och exporterna kan påbörjas redan inom en vecka, tillägger han. Men det kommer endast att ske under begränsade former: För att nå full kapacitet behöver Ukraina "stabila säkerhetsgarantier", vilket enligt Vysotskij kan ta upp till två månader.

Tidsgränsen på överenskommelsen är satt till 120 dagar, och det kan sedan förlängas i lika lång tid om båda parter önskar det. Vysotskij hoppas att avtalet kan genomföras, men är också tydlig med att det finns gränser från Ukrainas sida.

– Vår röda linje är att de inte får skada besättningarna på de civila fartygen. Deras – och skeppens – säkerhet måste garanteras, säger han.

TT: Finns det något utrymme att sluta avtal direkt med Ryssland?

– Nej. Jag kan bara svara för jordbruksrelaterade frågor, men där finns ingen möjlighet så länge kriget pågår.

Fredrik Fahlman/TT