DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

AF till regeringen: Pengarna räcker inte

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar inte överens. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Arbetsmarknad (TT)

Pengarna räcker inte till att bromsa antalet nya långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen vill ha ett snack med regeringen om konsekvenserna av den förda politiken.

I Arbetsförmedlingens (AF) nya utgiftsprognos konstaterar myndigheten att anslagen till de olika arbetsmarknadspolitiska programmen har minskat "väsentligt", jämfört med vad regeringen aviserat tidigare. Detta som en följd av att regeringen i vårbudgeten skrivit ner prognosen för arbetslösheten.

Sammantaget får det stor påverkan på volymerna av insatser, skriver Arbetsförmedlingen och fortsätter:

"Arbetsförmedlingen behöver föra en dialog med regeringen kring fördelningen av volymerna samt konsekvenserna av politikens inriktning", skriver AF.

Enligt myndighetens beräkningar har anslaget till aktivitetsstöd skurits ner med en miljard kronor för nästa år, jämfört med vad tidigare har utlovats. Ihop med årets anslag får AF 2,5 miljarder kronor mindre under dessa år.

Det innebär att AF behöver dra ner på antalet deltagare i tidiga insatser redan i år, och minskar dessutom ytterligare nästa år, vilket i och för sig ligger i linje med myndighetens inriktning att rikta insatserna mot de långtidsarbetslösa.

"Samtidigt försvagar det på ett icke önskvärt sätt myndighetens möjligheter att ge insatser till personer som riskerar att bli långtidsarbetslösa", skriver AF.

Dessutom väntas pengarna räcka till färre matchningstjänster för de arbetslösa, via de fristående aktörerna, under andra halvåret i år.

Olle Lindström/TT