DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Här utbildas ukrainska lärare för jobb i Sverige

Läraren Christina Johnsson utbildar just nu ukrainska lärare på flykt i en ny introduktionskurs på Malmö universitet om det svenska skolsystemet för att de ska kunna arbeta i svenska skolor i höst. Bild: Jan Samuelsson /TT

Utbildning (TT)

Ukrainska lärare på flykt utbildas på Malmö universitet för att kunna arbeta i svenska skolor i höst.

– De besitter en fantastisk kompetens som kommunerna borde ta till vara, säger universitetslektor Christina Johnsson.

Ämnet för dagens lektion: svensk diskrimineringslagstiftning. Läraren Christina Johnsson, universitetslektor i offentlig rätt, exemplifierar med några fall där elevers klädsel ifrågasatts och elever vill bli definierade med ett annat kön. Det utbryter en diskussion bland de ukrainska lärarna angående könsidentitetsfrågan.

– Det är kanske lite ovant för oss, men en det är inget helt nytt eller chockerande. Jag har haft en kvinnlig elev som ville vara en pojke och bytte namn, berättar Hanna Karasevych under kafferasten.

Malmö först ut

Malmö universitet är först ut i landet med att arrangera introduktionskursen som görs på uppdrag av Skolverket. De ukrainska lärarna ska få grundläggande kunskaper om det svenska skolsystemet och relationen mellan lärare och elev. Även mänskliga rättigheter, kulturella frågor och skolans demokratiuppdrag står på schemat.

– Den ukrainska skolan påbörjade för några år sedan en stor förändring från en sovjetiskt präglad skola till en skola där eleven är i centrum. Sedan kriget brutit ut har jag verkligen förstått vilket stort ansvar läraren har för att skapa en identitet hos våra framtida samhällsmedborgare, säger Olga Skozyk.

– Den ukrainska skolan borde ha mer inslag av diskrimineringsfrågor, för den har stora luckor när det gäller detta, säger Iryina Kliuchnikova.

Svensk skola väntar

Tanken med fyraveckorskursen är att de ukrainska lärarna till höstterminen ska vara förberedda för att börja jobba, till exempel som lärarassistenter, med ukrainska elever som går i svenska skolor. Och det är något som de alla ser fram emot.

– Bara att komma tillsammans med andra lärare från Ukraina här på kursen har varit till stor glädje för oss, alla ler mer och mer för varje dag. Jag har varit lärare i 20 år och har en stor passion för att undervisa. Jag är engelsklärare och hoppas kunna undervisa i någon svensk skola. Men vilket jobb som helst är ok, jag vill ha tillbaka skolan i mitt liv, säger Hanna Karasevych.

Frågan om elevers klädsel engagerade flera i klassen.

– Det är ingen stor fråga i Ukraina, men det är en komplicerad fråga och det är bra att vi fått diskutera den. Vi är mycket tacksamma för den här kursen och att få möjlighet att arbeta i skolan. Alla har olika mål och förväntningar men vi vill alla ha en nystart här i Sverige, säger Tetiana Petrushehak.

– - Vi kan lära en del av det svenska systemet men vi kan inte kopiera det rakt av. Det finns skillnader i mentalitet, identitet och annat, inflikar Olga Skozyk.

Fler kurser på G

Läraren Christina Johnsson är imponerade av sina studenters kunskapsnivå.

– De besitter en fantastisk kompetens som kommunerna borde ta till vara. I vissa delar verkar dessutom det ukrainska skolsystemet vara mer utvecklat än det svenska, säger Christina Johnsson.

Hon har noterat att de ukrainska lärarna ställer samma typ av frågor som andra lärare eller lärarstudenter.

– Men det verkar vara viktigt att vara i den professionella sfären, att bara prata om läraruppdraget och att inte beröra temat att de är flyktingar, säger Christina Johnsson.

Malmö universitet planerar att till nästa läsår sätta ihop en högskolepoängsgivande kurs med ett liknande innehåll i samarbete med Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Högskolan Dalarna. På lite längre sikt kan det också bli ett kurspaket som ska kunna användas även för flyktingar med lärarbakgrund från andra länder än Ukraina.

Jan Samuelsson/TT

Hanna Karasevych är en av de ukrainska lärare på flykt som nu läser en ny introduktionskurs på Malmö universitet. Bild: Jan Samuelsson /TT
"Sedan kriget brutit ut har jag verkligen förstått vilket stort ansvar läraren har för att skapa en identitet hos våra framtida samhällsmedborgare", säger läraren Olga Skozyk. Bild: Jan Samuelsson /TT
Läraren Tetiana Petrushehak, på flykt från Ukraina, hoppas på en nystart i Sverige där hon ska undervisa ukrainska elever. Bild: Jan Samuelsson /TT