LRF: Miljöbalken bromsar livsmedelsberedskapen

Sverige har stora möjligheter att bli självförsörjande på livsmedel. Bild: Johan Nilsson/TT

Svensk livsmedelsberedskap brister. Men flera positiva industrisatsningar bromsas av miljöbalkens fyrkantighet, skriver LRF:s ordförande Palle Borgström på Di Debatt.

Svensk livsmedelsberedskap är under press. Självförsörjningsgraden är låg och beroendet av Ryssland allt för stort.

Men vi skulle kunna vara självförsörjande, hävdar LRF:s ordförande Palle Borgström på Di Debatt.

”Glädjande nog pågår tre stora industrisatsningar som på några år kan förändra Sverige från ett helt importberoende land till närmast självförsörjande på näringsämnen till odling”, skriver han.

Bland annat försöker LKAB utvinna fosfor ur gruvavfall, företaget Cinis Fertilizer vill producera kaliumgödsel ur restprodukter från massa- och batteriindustrin.

Men satsningarna bromsas av krångliga tillståndsprocesser, konstaterar Borgström.

”Projekt med stora miljö- och klimatmässiga fördelar stoppas på grund av försumbara utsläpp och miljöbalkens fyrkantighet. Det är helt oproportionellt”, skriver han.

Riksdagen har klubbat att Sverige ska bygga en civil beredskap som säkrar nödvändiga samhällsfunktioner under tre månader. Jobbet ska vara klart till 2025.

Di: Vår matförsörjnings beroende av Ryssland hade kunnat vara minimalt – om inte miljöbalken satt stopp