EU:S FRAMTID

Klart för Kroatien som euroland

Kroatien blev EU-medlem den 1 juli 2013. Från den 1 januari 2023 ingår man även i eurozonen. Arkivfoto. Bild: Wiktor Nummelin/TT

EU (TT)

En kuna är lika mycket som 100 lipa. Men snart också ett minne blott.

Från den 1 januari blir Kroatien nästa land att anta euron som officiell valuta.

Det slutliga klartecknet ges när finansminister Zdravko Maric möter sina EU-kollegor vid ett ministermöte i Bryssel i dag. Därefter kan EU:s senaste nya medlemsland ladda för att också bli eurozonens senaste nytillskott. Kroatien blev medlem i EU den 1 juli 2013,

– Vi ser fram emot medlemskapet och att kunna vara med och bidra till att ytterligare stärka världens näst starkaste valuta (efter USA-dollarn), säger Maric på väg in till mötet.

I en förhandsintervju med nyhetssajten Politico Europe uttrycker han samtidigt en viss oro för att euroinförandet ska spä på inflationen. Kroatiska utredningar har visat att tidigare införanden i andra nya euroländer ökade priserna där med mellan 0,2 och 0,4 procent, som följd av att priserna oftast avrundades uppåt när de skulle sättas i den nya valutan.

– Men i slutändan ser vi ändå att eurofördelarna är mycket större och mer långsiktiga än kostnaderna, säger Maric till Politico.

Rent praktiskt införs valutan från den 1 januari 2023.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

Tolv länder fanns med när euron infördes som fysisk valuta från den 1 januari 2002: Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Sedan dess har ytterligare sju länder tillkommit: Slovenien (2007), Cypern och Malta (2008), Slovakien (2009), Estland (2011), Lettland (2014) och Litauen (2015).

Från den 1 januari 2023 tillkommer även Kroatien.

Bulgarien och Rumänien vill anta euron, men har ännu inte fått klartecken från övriga EU. Sverige, Polen, Tjeckien och Ungern har i nuläget inga europlaner, även om de enligt EU:s regler förväntas bli en del av eurozonen någon gång i framtiden. Danmark har i sin tur ett formellt undantag från eurosamarbetet.