KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Ledare: Säg tydligt ja till ny kärnkraft

Det är ett välkommet steg i rätt riktning att Vattenfall vill bygga två mindre kärnkraftverk, skriver Jesper Sandström i en SvD-ledare.

Självklart har det kompakta motstånd mot kärnkraften, som rådde inom svensk politik fram till alldeles nyss, påverkat hur marknaden har valt att agera. När politiken väl ändrar sig, då reagerar också marknaden.

Nu meddelar Vattenfall att de startar en förstudie om att bygga två små modulära reaktorer, så kallade SMR, vid Ringhals. Det är ett välkommet steg i rätt riktning. Dels rent praktiskt, eftersom den planerbara kraften behövs för att backa upp den enorma utbyggnad av väderberoende energi som planeras i Sverige. Men också symboliskt, eftersom det kan inspirera andra länder att lägga om sin politik, skriver Jesper Sandström i SvD.

Jesper Sandström: Säg tydligt ja till ny kärnkraft