ELKRISEN

Elpriset rusar – närmar sig vinterns toppnivå

Dagspriset för el i södra Sverige är det högsta sedan december förra året. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

Efter en mindre nedgång under midsommarhelgen rusar priset på el. I södra Götaland (elområde 4) gick kostnaden i måndags upp till 3:30 kronor per kilowattimme, enligt elbörsen Nordpool.

Det är att jämföra med 1:96 dagen innan – en ökning med 69 procent.

Priset har sedan dess stannat på ungefär den nivån, när det under tisdagen kostade 3:36 kronor per kilowattimme. För onsdagen är priset 3:35 kronor.

Mätt per dag är det nuvarande dagspriset i södra Sverige det högsta sedan i slutet av förra året, där det under tre dagar sköt i höjden till ett toppris på 4:26 kronor per kilotwattimme den 21 december.

Minskade gasleveranser

Enligt Gustaf Rundqvist Yeomans, elmarknadsanalytiker vid Sweco, beror ökningen på att gas- och kolpriserna har rusat under den senaste veckan till följd av minskade gasleveranser från Ryssland till Tyskland – vilket har fått priserna i resten av Europa att stiga kraftigt.

På grund av handelsförbindelserna mellan Norden och kontinenten påverkar det i sin tur de svenska elpriserna.

"Att prisökningen kommer efter helgen beror delvis på att elanvändningen ökar efter ledigheterna, vilket stärker priskopplingen. Priskopplingen har under de senaste dagarna även förstärkts av en mindre nordisk vindkraftsproduktion jämfört med normalen", skriver han i ett mejl.

Vad gäller framtidens priser beror det i stor utsträckning på utvecklingen på gasmarknaden och vad som kommer att ske med de ryska gasleveranserna, enligt Rundqvist Yeomans. På kort sikt påverkas även elpriserna av väder och vind.

Fortsatt låga priser i norr

Priset ökar även i elområde 3, som innefattar större delen av Svealand och norra Götaland. Från att ha kostat 0:91 kronor per kilowattimme i söndags ökade priset under måndagen till 2:10 kronor, för att sedan gå ner en aning under tisdagen.

Därefter går priset åter upp under onsdagen till 2:60 kronor – en ökning på tre dagar med 181 procent.

I norr är priserna fortsatt låga. För elområde 1 och 2 ligger priserna kvar på 0:40–0:50 öre per kilowattimme. Enligt Rundqvist Yeomans beror det på flaskhalsar i transmissionsnätet mellan elområdena, och en kraftig utbyggnad av vindkraft i norra Sverige.

"På kort sikt påverkas även av pågående underhåll på ledningar, som minskar överföringskapaciteten från norr till söder", skriver han.

Fredrik Fahlman/TT