CORONAVACCINERINGEN

”WTO:s corona-beslut hotar medicinsk forskning”

Bild: Johan Nilsson/TT

Världshandelsorganisationen WTO har beslutat att delvis upphäva immateriella rättigheter på vacciner mot covid-19. Djupt olyckligt, menar Lif. ”Utan patentskydd och immateriella rättigheter hade vi inte varit där vi är i dag, med smittspridningen till stor del under kontroll”, säger vd Anders Blanck.

– Ett fungerande system för patent och andra immateriella rättigheter är en grundpelare för all medicinsk forskning och utveckling. Det skapar långsiktiga och förutsägbara villkor och drivkrafter för innovation, och är en förutsättning för att företag ska våga investera i framtida behandlingar, säger Karolina Rondahl, sakkunnig i IP-frågor på Lif, i ett pressmeddelande.

Hon menar att det är beklagligt ur ett svenskt perspektiv och ur ett EU-perspektiv att WTO har beslutat att delvis upphäva immateriella rättigheter på vacciner mot covid-19.

Lifs vd Anders Blanck lyfter fram betydelsen av ett starkt patentskydd vid framtagandet av nya vacciner.

– Utan patentskydd och immateriella rättigheter hade vi inte varit där vi är i dag, med smittspridningen till stor del under kontroll. Ett försämrat patentskydd för vacciner mot covid-19 skickar en tydlig signal till de forskande läkemedelsföretagen och till investerare att det är riskabelt att investera i läkemedel och vacciner. Det är en effekt som världens länder inte vill se vid en framtida liknande global hälsokris, säger han i pressmeddelandet.

Pressmeddelande: WTO-beslut äventyrar medicinsk forskning