REGELKRÅNGLET

”Företagare behöver bättre skydd mot myndigheter”

Oavsett vad tjänstemannaansvar innebär är det hög tid att minska regelbördan och kontrollerande tjänstemän, menar Småföretagarnas Riksförbund.

En enig riksdag beslutade 2018 att utreda en förstärkning av tjänstemannaansvaret. När frågan nu utretts backade en majoritet av partierna i riksdagen som därmed ändrat sig och inte längre såg någon anledning till skärpt lagstiftning.

Men Småföretagarnas Riksförbund menar i ett pressmeddelande att oavsett om tjänstemannaansvar innebär bättre reglerade arbetsrättsliga rutiner eller skärpta straff för felaktigt tjänstemannautövande är det är hög tid att minska regelbördan och kontrollerande tjänstemän.

Företagare har ett stort underläge mot myndigheter och domstolar när det gäller rättssäkerheten i Sverige, menar organisationen.

Återinfört tjänstemannaansvar – behövs det?