KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Nya klimatkrav på flyg och fartyg

EU-kommissionen och medlemsländerna är oeniga om vilket bränsle som ska få räknas som hållbart. Arkivbild. Bild: Vidar Ruud

EU (TT:s korrespondent)

Flyg och fartyg i EU ska framöver ta sig fram med allt mer hållbara bränslen. När och hur mycket ska nu medlemsländerna försöka ena sig om i Luxemburg.

Transportministrarnas möte på torsdagen är tänkt att landa i uppgörelser om flera av de tunga förslag på klimatområdet som EU-kommissionen lade fram i fjol somras.

Hela paketet kallas för ”Fit for 55” – med avsikten att vidta åtgärder som gör det möjligt för EU-länderna att uppfylla sin målsättning om att till år 2030 ha minskat utsläppen med 55 procent jämfört med nivåerna år 1990.

På transportsidan handlar det om hårdare krav för flyg och fartyg, men också om hur medlemsländerna ska se till att det finns tillräcklig mängd laddstolpar för att man ska kunna färdas med elfordon i hela unionen.

Biobränslen

”Kriget i Ukraina har visat att Europa måste påskynda utfasningen av olja och gas. Genom tydliga krav på inblandning av biodrivmedel i flygbränslet och skarpa mål för utbyggnaden av laddstolpar längs vägarna ska vi öka takten i den gröna omställningen”, konstaterar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i ett pressmeddelande inför mötet.

För flygandet diskuteras bland annat om hur stor del hållbart bränsle som måste tankas. Från 2025 föreslås minst två procent – en siffra som sedan ska ökas på vart femte år och ligga på minst 63 procent år 2050. Samtidigt strids det om vilket bränsle som ska få räknas som hållbart. Medlemsländerna vill tillåta fler sorters biobränslen än vad EU-kommissionen tänker sig, men väntas fortsatt säga nej till bränslen gjorda på sådant som annars kan användas till livsmedel eller foder.

”Ett kryphål”

Liknande diskussioner pågår om fartygen, där det dessutom grubblas över hur stora fartyg som ska omfattas av de hårdare kraven. Grundförslaget säger att alla som är större än 5 000 ton i totalvolym ska räknas in – vilket från miljöhåll anses alldeles för mycket.

– Det är ett kryphål. Det kommer att locka industrin att använda fartyg på 4 999 ton för att slippa betala, säger EU-parlamentsledamoten Jakop Dalunde (MP) på en nordisk pressträff i Bryssel.

Parallellt med medlemsländernas diskussioner i Luxemburg håller också EU-parlamentet på att slå fast sin syn på de olika Fit for 55-förslagen. När det är gjort ska sedan ett slutresultat tas fram i kompromissförhandlingar som väntas pågå i höst och nästa vår.

Wiktor Nummelin/TT