FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Här är strategierna för att rekrytera externt eller befordra internt

Att ge medarbetare nya roller kan höja moralen, få medarbetare att stanna längre och till och med underlätta er rekrytering. IDG ger tips på strategier för att välja mellan extern rekrytering och intern befordran.

I valet och kvalet bör varje chef fråga sig: Söker du en unik rockstjärna, som kan vara svår att hitta och dyr att anställa, eller kan du hämta kompetensen från din befintliga personal, förklarar Susanne Tedrick, molnspecialist på Microsoft och författare till boken Women of Color in Tech.

– Titta sedan på den kunskap din personal har idag och fråga dig om de skulle kunna hantera de nya behoven. Är det att begära för mycket? Finns det möjlighet att lösa problemet med fortbildning?

Det finns stora fördelar med att rekrytera internt, anser Matt Radolec, ansvarig för säkerhetsarkitektur och incidentrespons på Varonis.

– En av de stora fördelarna med att befordra människor internt är att du får någon som redan förstår de system du har, de applikationer ni använder, ert nätverk och era användare, säger han till IDG

Det här kan dock kräva en grundlig genomlysning av vilka som är de bäst lämpade kandidaterna. Så arbetar exempelvis John Roman, cio på Bonadio Group.

– Vi letar efter dem som har personlighet, motivation och driv. Vi kan utbilda folk inom teknik, men inte för att skapa motivation eller engagemang, säger han.

IDG: Så rekryterar du smartast internt – och då måste du rekrytera externt