DET NYA ARBETSLIVET

Undersökning: Unga vill ha samma anställningsvillkor

En majoritet av unga vill ha ett kollektivavtal för alla medarbetare, visar en undersökning från IKEM.

Av undersökningen Ungdomsbarometern, som IKEM har låtit göra, framgår att en majoritet av 19 till 29-åringar håller med om påståendet ”Jag tycker att alla på̊ en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor – det vill säga ett kollektivavtal för alla medarbetare”. Sju av tio tycker dessutom att kollektivavtal är viktigt för arbetstagare i Sverige.

I över 90 år har Sverige haft en uppdelning av kollektivavtalen, där arbetare och tjänstemän omfattas av olika avtal. En uppdelning som över hälften av Sveriges unga vuxna nu ifrågasätter, uppger IKEM.

– Resultaten visar att unga vuxna tycker att det är förlegat att göra den här uppdelningen. Det stärker vår uppfattning att medarbetaravtal är det kollektivavtal som passar bäst på en modern svensk arbetsmarknad, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM, i ett uttalande.

IKEM: Majoriteten av unga tycker att anställda borde ha samma anställningsvillkor

Här är rapporten