DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Ekonomer: Så minskar du risken för sårbara värdekedjor

Bild: Martin Meissner

Coronapandemin och kriget i Ukraina har visat sårbarheten med långa leveranskedjor. Nu berättar ekonomer för Teknikföretagens magasin t: hur företag kan göra för att minska sårbarheten framöver.

På senare tid har företag behövt se över sina leveranskedjor på grund av två stora faktorer.

Det ena är att arbetskostnader i utlandet har ökat vilket gynnar kalkylen för inhemsk produktion. Det andra, och mer aktuella, är att politiska beslut och oroligheter, som restriktioner efter coronapandemin och kriget i Ukraina, helt ställer om kalkylen och tvingar företag att flytta hem produktionen eller åtminstone korta sina leveranskedjor.

Trots den tydliga sårbarheten, innebär det inte för den delen att alla svenska företag bör flytta hem produktionen och än mindre subventioneras för att göra det. Särskilt inte om andra länder är mer produktiva inom sitt respektive affärsområde, anser Teknikföretagens nationalekonom Lena Hagman.

– Vi är inte bättre på att producera halvledare än länder som Taiwan eller USA, säger hon.

En sak är säker, säger Teknikföretagens ekonomer Lena Hagman och Mats Kinnwall. Framöver måste företag skydda sig mer för att inte vara beroende av ett fåtal aktörer på världsmarknaden när det kommer till nödvändiga insatsvaror.

Vissa företag som Intel och TSMC har minskar sårbarheten genom att etablera fabriker i andra länder. Men för företag med mindre resurser finns det enligt Lena Hagman två sätt att lösa situationen på sikt.

– Det är bra att försöka hitta alternativa leverantörer i stater som inte är skurkstater. Likaså ska man fortsätta med att utveckla och effektivisera sin egen produktionsapparat med hjälp av ny teknik.

t: Ekonomer: Så minskar du risken för sårbara värdekedjor