RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Storbankerna gläds åt räntehöjningen

Swedbanks vd Jens Henriksson presenterar delårsrapporten. Bild: Anders Wiklund/ TT

Ekonomi (TT)

Välkommet och väntat, tycker Swedbankchefen om räntehöjningen.

Vinsten föll under första kvartalet, men hela banksektorn jublar åt Riksbankens agerande.

– Viktigt och bra och visar att Riksbanken har fokus på inflationsmålet, säger Swedbanks vd Jens Henriksson i samband med släppet av kvartalsresultatet och precis efter att Riksbanken höjt styrräntan och aviserat flera höjningar framåt.

För bankerna är det lite av "äntligen", och aktiekurserna steg för samtliga storbanker direkt efter räntebeskedet. Nu behöver inte bankerna betala negativ ränta på insättningar i centralbanken.

Pengar på hög

Speciellt Swedbank sitter med stort överskott av pengar som de varje natt måste peta in hos Riksbanken till minusränta.

– Det här är positivt för banken. Vi har under lång tid levt med negativ ränta. Vi är den bank som suttit med väldigt mycket likviditet. Vi har haft nästan 300 miljarder i insättningar under två år samtidigt som vi bara har ökat utlåningen med under 100 miljarder, säger Jens Henriksson.

Det är också en förklaring till att Swedbanks räntenetto ligger kvar på samma nivå, till skillnad från de andra storbankerna som har rapporterat en ökad intjäning på ränteaffären.

Dyrare låneränta

För kunderna blir det däremot negativt. Swedbank får ökade finansieringskostnader, som får bäras av kunderna, enligt Jens Henriksson. Hur mycket vill han inte gå in på. Dessutom lär det slå på människors konsumtion rent allmänt.

Swedbanks rörelsevinst efter kreditförluster sjönk till 5 754 miljoner kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 6 182 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Före kreditförluster och diverse avgifter blev resultatet 6 368. Analytiker hade, enligt Bloomberg, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst före kreditförluster på 6 465 miljoner kronor.

Olle Lindström/TT