DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ledare: Skollagen hindrar vuxna – inte friskolorna

Det är skollagen som hindrar vuxna från att vidta åtgärder som behövs, inte friskolorna, skriver Inger Enkvist i en SvD-ledare.

Ingen torde ha missat att det förs en intensiv kampanj mot friskolor. För att ingen ska se närmare på kommunala skolors medelmåttiga resultat kritiseras friskolor.

”Det är utformningen av svensk skola, skollagstiftningen i vid bemärkelse, som hindrar vuxna från att vidta de åtgärder som behövs. Det är det som ideologerna inte vill att vi talar om i valdebatten”, menar Inger Enkvist.

Manöver för att skymma medelmåttorna