DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Arbetsförmedlingen kritiseras för långsamhet

JO kritiserar Arbetsförmedlingens omprövningsenhet i Östersund. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar de långa handläggningstiderna vid Arbetsförmedlingens enhet för omprövning i Östersund och kallar dem oacceptabla, skriver fackförbundet ST:s tidning Publikt.

Granskningen visar att nästan alla ärenden blir liggande orörda i flera månader. Handläggningstiderna i avslutade ärenden landar på upp mot sju månader. Målet är att ett ärende om omprövning ska avgöras inom fyra till sex veckor.

JO Thomas Norling konstaterar i beslutet att saktfärdigheten fördröjer den enskildes möjlighet att överklaga.

"Av rättssäkerhetshetsskäl är det av stor vikt att ett ärende om omprövning handläggs i enlighet med de krav som ställs upp i förvaltningslagen", skriver han, enligt Publikt.

Arbetsförmedlingen säger sig ha vidtagit åtgärder för att korta handläggningstiderna.