KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Hög tid satsa på svensk biodrivmedelsproduktion”

Bild: FLYGVAPNET

En inhemsk biodrivmedelsproduktion stärker Svensk försvarsförmåga, bidrar till att förebygga konflikter och blir ett kraftfullt vapen mot Ryssland, skriver Svante Axelsson, Nationell samordnare för fossilfritt Sverige, i DI.

Men än hälften av Rysslands exportintäkter kommer från fossila bränslen, konstaterar Svante Axelsson, Nationell samordnare för fossilfritt Sverige, i en debattartikel i DI.

”Ett starkt försvar måste också vara oberoende av import av drivmedel från det land som utgör det akuta hotet mot vår säkerhet. Med Sveriges goda tillgång på bioresurser från skog och jordbruk finns möjlighet att stärka totalförsvarsförmågan och förse försvaret med biodrivmedel om staten gör en upphandling av ett raffinaderi med den teknik som krävs”, skriver Svante Axelsson.

DI: Debatt: Hög tid satsa på svensk biodrivmedelsproduktion