KRIGET I UKRAINA

EU-bas: Ryssland vill skapa hunger i Ukraina

Grisar på en gård i Pruillé-le-Chétif i västra Frankrike. EU-kommissionen lägger nu fram ett krispaket för att hjälpa jordbruket i både EU och Ukraina. Arkivfoto. Bild: Francois Mori/AP/TT

EU (TT:s korrespondent)

Miljardstöd till Ukraina och internt inom EU ska rädda både jordbrukare och livsmedelsförsörjning under krisen. Sänk momsen, är ett av förslagen från Bryssel.

Rysslands krig i Ukraina tvingar EU-kommissionen att reagera på en hel rad områden. Inte minst på jordbrukssidan är oron stor, både för konsumenter och producenter och inte bara i EU, utan även globalt.

– Vi måste skyndsamt tänka på maten: så att alla kan få tag i den och alla kan ha råd med den. EU står med Ukraina i den här konflikten och kommer att fortsätta att ge nödvändigt stöd. Nu mer än någonsin är det viktigt att visa vår solidaritet, säger EU-kommissionens finansansvarige vice ordförande Valdis Dombrovskis på en presskonferens om ett helt paket med åtgärder på onsdagen.

Intill honom står jordbrukskommissionären Janusz Wojciechowski och tar i ordentligt mot Ryssland och dess krigföring i Ukraina.

– Det här är liknande metoder som användes på 1930-talet av den sovjetiska regimen mot Ukraina. Det går bara att tolka på ett sätt: att de vill skapa hunger och använda det som ett sätt att angripa på, säger Wojciechowski.

Miljardstöd

EU-kommissionen har därför tagit fram ett krisstöd specifikt för Ukraina på 330 miljoner euro – drygt 3,4 miljarder svenska kronor. Pengarna ska användas för att säkra tillgång till nödvändiga basvaror, men också tjänster för att hålla det inhemska jordbruket vid liv. Samtidigt ska en strategi tas fram för hur livsmedelssäkerheten kan garanteras i Ukraina, trots kriget.

För jordbruket i EU har kommissionen samtidigt beslutat om ett krisstöd på 500 miljoner euro – cirka 5 miljarder kronor – som medlemsländerna kan fördela ut till jordbruket. För svensk del handlar det om drygt 94 miljoner kronor. Varje land får dessutom rätt att för egen del öka stödet med 200 procent.

Sänkt moms?

Kommissionen har också redan gett tillstånd för att använda mark som ligger i träda för livsmedelsproduktion och utlovat ett särskilt krisstöd för fläsksektorn.

För att hålla livsmedelspriserna nere och hjälpa den vanlige konsumenten påminner EU-kommissionen samtidigt om att medlemsländerna kan besluta om sänkt moms och använda sig av det särskilda EU-stöd som är till för de mest sårbara i samhället.

Därtill har EU-kommissionen även tillfälligt luckrat upp sina statsstödsregler för att underlätta för medlemsländerna under krisen.

Globalt påminner EU-kommissionen också om att 2,5 miljarder euro – drygt 25 miljarder kronor – redan utlovats från EU-håll för att hjälpa världens värst drabbade regioner under åren 2021-24.

Stöd och kritik

Förslagen får både stöd och kritik. Ett "kraftfullt paket" anser svenska EU-parlamentsledamoten Emma Wiesner (C), som samtidigt manar den svenska regeringen att agera för att utnyttja de lättnader som erbjuds.

"Vi måste nu ha en mer flexibel lagstiftning gällande miljökrav och regelbörda som vi gjorde under torkåret 2018. Vi riskerar att stå inför en situation där vi inte har foder till våra djur, eller mat på våra bord, men än fler hungrande människor världen över", säger Wiesner i ett pressmeddelande.

Kollegan Pär Holmgren (MP) betonar att "största fokus måste ligga på vad som sker i Ukraina" – men är samtidigt orolig för att kriget och krisen utnyttjas för att backa på olika klimatåtgärder.

– Vi använder så mycket av den odlingsbara marken till att producera djurfoder och delvis också biobränsle, i stället för att verkligen ha fokus på att producera mat till människor, säger Holmgren till TT.

Wiktor Nummelin/TT