DEBATTEN OM MINIMILÖNER

”Låt inte EU bestämma över danska och svenska löner”

Bild: Francois Mori

I spåren av förhandlingarna om EU-minimilöner står Sverige och Danmark fast vid att EU inte ska lagstifta om löner, skriver flera arbetsmarknadsrepresentanter på GP:s debattsida.

I mer än hundra år har länderna haft fungerande arbetsmarknadsmodeller varav lönen är den mest centrala delen. Det är inget som man vill äventyra, skriver debattförfattarna, som består av bland annat Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv och Susanna Gideonsson, ordförande LO.

"Vi är medvetna om att det finns utmaningar och att människor på många ställen inte kan leva på sin lön. Men vi är övertygade om att dessa utmaningar varken ska lösas, eller bäst löses, genom EU-lagstiftning", skriver de.

Inte nog med att det är olämpligt handlar det även om fördragsbrott då Lissabonsfördraget gör gällande att EU saknar behörighet att blanda sig i lönebildningen.

"När det gäller lagstiftning bör EU fokusera på sina kärnområden. EU-lagstiftning i frågor som bäst hanteras på nationell nivå är inte rätt väg att gå", skriver de.

GP Debatt: Låt inte EU bestämma över danska och svenska löner