DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Debatt: Sverige lever i förnekelse – så löser vi integrationen

Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Sverige har mycket att lära av andra europeiska länder när det kommer till integrationen. En förebild är tyska München, skriver Stefan Fölster, docent i nationalekonomi och författare till boken ”Den inkluderande staden” i Expressen Debatt.

München har större andel invandrare i Sverige och en rekordlåg brottslighet. I staden löser polisen två tredjedelar av alla brott, och vissa år 100 procent av alla mord. Hur gör de?

Stefan Fölster pekar på flera framgångsrika åtgärder.

Den ena är stadsutvecklingen där man fokuserar på att blanda dyrare och billigare bostäder.

Den andra är en inkluderande arbetsmarknad som gör att flyktingar i Tyskland kommer i arbete dubbelt så snabbt som i Sverige.

Den tredje är en bättre fungerande kunskapsspridning i skolan där det satsats tungt på extrahjälp till de yngsta barnen.

En fjärde och sista åtgärd är en mer uppstramad ordningsmakt. Poliserna är fler och brottsligheten bekämpas av fokuserade insatser, tydligare rättsskipning, och färre inskränkningar i myndigheters rätt att spana.

Dylika framgångar ter sig avlägsna i Sverige på grund av en rädsla hos såväl väljarna som politikerna att förändra normaltillståndet, avslutar författaren.

"Eftersom vi väljare inte vill, törs inte partierna lansera förslag som fungerar. Och därför finns de utsatta områdena kvar."

Expressen Debatt: Sverige lever i förnekelse – så löser vi integrationen