DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ledare: För snäva perspektiv i skoldebatten

Magdalena Andersson (S). Bild: Anders Wiklund/TT

”En fråga som allt för sällan ställs är varför vissa skolor har höga kunskapsresultat, medan andra skolor inte har det”, skriver Isak Rutqvist i en SvD-ledare.

Han menar att Magdalena Anderssons uttalande om att återta den demokratiska kontrollen över välfärden innebär ett hot om att kasta ut barnet med badvattnet.

”Det är uppenbart att friskolesystemet har vissa brister, men när dessa har rättats till måste fokus skifta till annat av relevans för skolans resultat”, skriver han.

SvD Ledare: Skoldebatten lider av för snäva perspektiv