DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Fler nya jobb till uppsagda tjänstemän

Den privata arbetsmarknaden i Sverige har återhämtat sig starkt under 2021, visar siffror från TRR. "Väldigt glädjande", säger vd Lennart Hedström.

Antalet privatanställda tjänstemän som sökt stöd hos TRR är 54 procent färre jämfört med pandemiåret 2020. För att hitta samma låga nivå får man gå tillbaka till 2007.

Minskningarna sågs främst i storstadsregionerna och i Norrland. I Västra Götaland minskade andelen med 62 procent under 2021 jämfört med 2020.

– 2021 har varit speciellt på många sätt inte minst mot bakgrund av den pågående pandemin. Det är väldigt glädjande att så många privatanställda tjänstemän trots detta fått en positiv lösning med hjälp av oss på TRR. Vi ser tydligt att arbetsmarknaden återhämtat sig snabbare än vad vi kunde förutspå, säger Lennart Hedström, vd på TRR i ett pressmeddelande.

Mot bakgrund av en viss osäkerhet på arbetsmarknaden väljer fler tjänstemän tidsbegränsade anställningar som ett alternativ.

Det är positivt att de kan tänka sig ett mer rörligt arbetsliv då det är en förutsättning för en konkurrenskraftig svensk arbetsmarknad, menar Lennart Hedström.

Pressmeddelande: Halvering av uppsagda tjänstemän under 2021