CORONARESTRIKTIONERNA

Omikron väntas snart dominera i Sverige

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell under regeringens pressträff. Bild: Anders Wiklund/TT

Coronaviruset (TT)

Smittspridningen kan bli omfattande i mitten av januari, enligt Folkhälsomyndighetens scenarier för de kommande tre månaderna.

Den mer smittsamma virusvarianten omikron väntas då dominera helt.

Folkhälsomyndigheten (FHM) har för första gången formulerat scenarier som tar höjd för den mer smittsamma varianten omikron.

I samtliga tre scenarier för perioden fram till och med den 20 mars nästa år antas omikron vara 25 procent mer smittsam än deltavarianten.

Alla scenarier visar på en ökad smittspridning de närmaste veckorna.

– Samtliga toppar infaller i mitten av januari, säger FHM:s generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Då väntas också omikron helt dominera i Sverige.

Skydd mot omikron

Skillnaden mellan de tre scenarierna är hur bra vaccinerna skyddar mot infektion av omikronvarianten.

Scenario 0 bygger på en vaccinationseffektivitet på 70 procent, vilket är i nivå med deltavarianten.

– Det finns preliminära data som pekar på att man med en tredje dos kan nå upp till sådana pass höga nivåer, säger Karin Tegmark Wisell.

Antalet nya fall beräknas då uppgå till drygt 4 500 per dag i mitten av januari.

I de två andra scenarierna antas vaccinationseffekten vara lägre: med 55 procent per dag i mitten av januari för scenario 1 och 40 procent för scenario 2.

– Vi får då en mer omfattande topp vad gäller smittspridningen.

Antalet nya fall i scenario 1 beräknas uppgå till drygt 9 000 per dag och i scenario 2 15 000 per dag.

Vaccinationsgraden avgörande

I scenario 0 och 1 är belastningen på vården lägre än tidigare kritiska toppar under pandemin. I scenario 2, som nu bedöms vara den minst sannolika utvecklingen, är den beräknade belastningen på sjukvården något högre än vid tidigare smittspridningstoppar under 2021.

Eftersom vaccinernas effektivitet mot svår sjukdom är mycket hög kommer utvecklingen av vaccinationsgraden bli avgörande för konsekvenserna av den ökade smittspridningen.

– Det är stora skillnader på behovet av hälsa och sjukvård om man är vaccinerad eller inte, säger Karin Tegmark Wisell.

Nya smittskyddsåtgärder

Jämfört med Sverige har smittspridningen under hösten varit väsentligt högre i många andra europeiska länder, även i länder med god vaccinationstäckningsgrad. De länder med en färre andel vaccinerade har dock sett en större sjuklighet och dödlighet, skriver FHM i rapporten.

Utifrån den nuvarande ökade smittspridningen, ökad vårdbelastning och introduktionen av den mer smittsamma virusvarianten omikron gör FHM bedömningen att nya smittskyddsåtgärder behövs.

Samtidigt är vaccinering den absolut mest framgångsrika åtgärden, understryker Tegmark Wisell. Fortfarande är det knappt 1,5 miljoner svenskar som rekommenderas vaccinering men ännu inte tagit en spruta, framhåller hon.

– Ju högre vaccinationstäckning vi har desto färre andra åtgärder behöver vi ta till.

Jonas Grönvik/TT

Fakta

Scenario 0: Vaccinationseffekten mot omikron antas vara 70 procent, samma skyddseffekt som antas i modellen för deltavarianten. Antalet nya fall beräknas då uppgå till drygt 4 500 per dag i mitten av januari.

Scenario 1: Skyddseffekten av vaccinet antas vara 55 procent. Antalet nya fall beräknas då uppgå till drygt 9 000 per dag i mitten av januari.

Scenario 2: Skyddseffekten av vaccinet antas vara 40 procent. Antalet nya fall beräknas då uppgå till drygt 15 000 per dag i mitten av januari.

I samtliga tre scenarier antas omikron vara 25 procent mer smittsam än deltavarianten.

Variabeln som skiljer i de olika scenarierna är vaccinationernas skyddseffekt mot att infekteras av omikronvarianten.

För personer som har tagit den tredje dosen antas skyddseffekten i samtliga scenarier vara 70 procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten