CORONARESTRIKTIONERNA

FHM: Vaccinbevis räcker inte

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Coronaviruset (TT)

Enbart vaccinbevis räcker inte för att hindra smittspridningen, skriver Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar till regeringen. De måste kombineras med andra smittskyddsåtgärder.

Och i vissa verksamheter är det inte alls lämpligt.

I stort säger Folkhälsomyndigheten ja till regeringens planer att använda vaccinbevis i fler verksamheter än i dag. Men i det nuvarande epidemiologiska läget, inklusive kunskapen om omikronvarianten, är inte vaccinbevis nog, enligt myndigheten.

"Det medför att vaccinationsbevis behöver kombineras med andra smittskyddsåtgärder för att minska risken för smittspridning i tillräcklig utsträckning. Det innebär att vaccinationsbevis redan i steg 2 i regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder ensamt inte är en tillräcklig smittskyddsåtgärd", skriver FHM.

I promemorian från regeringen föreslogs att vaccinbevis ska bli möjligt att använda som smittskyddsåtgärd på restauranger och kaféer, platser för fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser och platser för privata sammankomster.

Det föreslogs också kunna användas som en smittskyddsåtgärd vid långväga kollektivtrafik.

Men FHM anser inte att vaccinbevis är lämpliga i fritids- och kulturverksamhet, med hänvisning till att sådan verksamhet är viktiga för barn – och barn kan behöva ha stöd av en ovaccinerad vuxen för att kunna delta.

FHM ser också problem med att använda vaccinbevis i långväga kollektivtrafik. Förutom rent praktiska problem, skulle vaccinationsbevis innebära att vissa grupper utesluts från att resa kollektivt på sträckor över 15 mil.

Maria Davidsson/TT