DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Familjeföretag förlorar strid om korttidsstöd – ”Det här kan innebära slutet för oss”

Bild: Janerik Henriksson/TT

Ett familjeföretag i resebranschen har förlorat en tvist om korttidsstöd mot Tillväxtverket men överklagar nu beslutet, skriver Centrum för rättvisa.

Hundratals småföretagare som fått korttidsstöd under coronapandemin har drabbats av återkrav av Tillväxtverket. Efter att Förvaltningsrätten i Stockholm gett Tillväxtverket bakläxa i en stor majoritet av fallen gällande vinstutdelning har nu kammarrätten gått på Tillväxtverkets linje.

Några av de företagare som drabbats är Claudine och Alain Cavard, som driver ett rese- och turismföretag i Småland. De kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi är mycket besvikna över kammarrättens dom. Det här kan innebära slutet för oss och hundratals andra småföretagare som redan går på knäna eller står inför konkurs på grund av pandemin. Men vi kommer fortsätta kämpa för vårt familjeföretags överlevnad, säger Alain Cavard.

Familjeföretag förlorar mot Tillväxtverket om korttidsstöd – överklagar till HFD