KOMPETENSKRISEN

Tröttnade på kompetenskrisen – snabbutbildar unga programmerare

Bild: pressbild, Pontus Lundahl/TT

Bransch efter bransch larmar om att kompetenskrisen eskalerar. It-företaget Solita kan inte vänta på lösningar, utan startar egna snabbutbildningar i programmering. ”Vi kan hitta individer med rätt inställning och driv”, säger vd:n Johan Thyblad till TN.

It-konsultbolaget Solita har länge kämpat med kompetensbristen inom branschen.

– Det är en påtaglig utmaning för många branscher, men kanske vår i synnerhet. It-branschen har blivit en central del i snart sagt alla verksamheters utveckling varför behovet av kompetens har vuxit dramatiskt. Det har blivit väldigt påtagligt för oss och våra kunder att det finns ett stort underskott av utbildade personer på det här området, säger vd:n Johan Thyblad,

Drar igång egna utbildningar

För att få bukt med problemet anställer Solita inte bara personer med relevant datautbildning och flerårig erfarenhet, utan även mer juniora personer eller personer med andra kompetenser som får gå bolagets egna utbildningar.

– Man skulle kunna sitta och fundera över varför det inte finns fler utbildningsplatser. Men det löser inget, utan vi måste försöka ta tag i det från vårt håll. Det vi kan göra är att hitta individer med rätt inställning och driv, men som inte nödvändigtvis har den perfekta utbildningen eller erfarenheten, så hjälper vi till med att bygga deras kunskap och erfarenhet.

Johan Thyblad, vd för it-företaget Solita. Bild: Pressbild

Just nu utbildas drygt 20 personer av Solita i Sverige.

– Vi kör de här utbildningarna några gånger om året. Det handlar om allt från hur det är att vara konsult, programmeringsspråk, caselösning och retorik. Längden på utbildning varierar lite men ligger ofta på 4 till 8 veckor, därefter får man komma ut i verkliga kundprojekt tillsammans med seniora kollegor som kan fortsätta att stötta den nyanställda på sin utvecklingsresa.

”Om vi inte själva utbildade personal hade vår tillväxttakt varit alldeles för låg”

Johan Thyblad har svårt att se att kompetensbehovet skulle avta inom en överskådlig framtid.

– Jag kanske inte kan säga att vi har ett oändligt rekryteringsbehov, men vi har ett ständigt pågående rekryteringsarbete och vi har väldigt ambitiösa tillväxtmål. Om vi inte själva utbildade personal hade vår tillväxttakt varit alldeles för låg. Naturligtvis rekryterar vi också många erfarna personer så att vi får en bra erfarenhetsbalans i leverans mot kund och som kan ge stöd till de nya som vi tar in och utbildar, säger Johan Tyblad och fortsätter:

– Om vi lyfter perspektivet så det ju så att it driver samhällsutvecklingen idag och därför menar vi att det är vårt ansvar som företag att göra allt vi kan för att hitta den kompetens vi behöver för att hjälpa våra kunder att utveckla sina verksamheter. Vi får inte tappa fart. Risken är annars att vi hamnar på efterkälken gentemot länder som lyckas bättre.

Kompetenskrisen eskalerar

It-branschen är långtifrån ensam om att drabbas av kompetenskrisen. Bransch efter bransch larmar just nu om att de inte hittar rätt kompetens. Problemet börjar bli så stort att återhämtningen är i fara. Caj Louma på Transportföretagen är orolig.

– Vi har länge sagt att pandemikrisen riskerar att övergå i en kompetenskris, nu är vi där, säger han.

– En del branscher har drabbats stenhårt av pandemin. Det handlar inte minst om de som jobbar med persontransporter inom flyg, taxi, buss och sjöfart. Där har många lämnat branschen, och farhågan är att de inte kommer tillbaka nu när krisen avtar. För flyget ser vi att det saknas många flygtekniker, det är väldigt allvarligt, finns det inte tekniker så kan flygen inte lyfta, det är kritiskt för hela branschen, fortsätter han.

Han efterfrågar åtgärder.

– Lösningarna varierar beroende på vilken yrkesgrupp vi pratar om. Generellt kan vi säga att vi behöver fler utbildningsplatser, både på gymnasienivå och för vuxna. På lång sikt behöver vi många fler utbildningsplatser än vad vi har idag med den ökade efterfrågan vi ser i transportsektorn.