DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Stor skillnad i långtidsarbetslöshet mellan länen

Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

Långtidsarbetslösheten är lägst i de nordligaste länen visar en analys av fackförbundet Unionen.

Under coronakrisen steg långtidsarbetslösheten och toppade i augusti på 190 000 personer. Sedan dess har trenden vänt och gruppen som varit utan jobb mellan 12 och 24 månader har börjat minska. Däremot har antalet personer som varit arbetslösa i mer än 24 månader fortfarande inte vänt ner, uppger Unionen i ett pressmeddelande.

Lägst är långtidsarbetslösheten i de nordligaste länen och där har det heller inte skett någon större ökning under pandemikrisen. Högst andel långtidsarbetslösa finns idag i Södermanland följt av Västmanland, Skåne och Gävleborg.

En annan tydlig trend under krisen är att långtidsarbetslösheten ökat mycket i storstadsregionerna, skriver Unionen.

Unionens konjunkturrapport: Stor skillnad i långtidsarbetslöshet mellan olika län