CORONARESTRIKTIONERNA

Smittspridning och arbetsro oroar inför återgång till kontoret

Bild: Vidar Ruud

En ny undersökning från Unionen visar att ökad smittspridning, svårigheter med arbetsro och försämrad balans i livet oroar många inför återgången till kontoret.

Det kan finnas arbetsmiljörisker som arbetsgivare måste hantera, enligt Unionens ordförande Martin Linder.

– Även om många återvänder till det kontor man lämnade kan mycket vara annorlunda nu. Arbetsgivaren är alltid skyldig att se över arbetsmiljön när den förändras, säger han i en kommentar.

Tre av tio svarar att de är oroliga att det kommer att bli en utmaning att hitta tillbaka till gemensamma rutiner.

– För att förebygga oron måste arbetsgivare involvera medarbetare och arbetsmiljöombud i planeringen. Lyssna och ta tillvara på deras synpunkter! Ju tidigare man upptäcker problem, desto lättare är det att sätta in rätt åtgärder och undvika ohälsa, säger Martin Linder.

Pressmeddelande: Stor oro inför en återgång till kontoret