DE SVENSKA LÖNERNA

Lönerna ökade 2,8 procent

Lönerna har ökat i år. Arkivbild. Bild: Adam Wrafter/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Löneutvecklingen under januari till juli i år var 2,8 procent, jämfört med samma tid i fjol, enligt preliminär statistik från Medlingsinstitutet. Men det kan bli större ökning än så då retroaktiva löneökningar räknas med.

"Lönetillväxten har tagit fart de senaste månaderna efter den snabba inbromsningen förra året, då många anställda fick vänta flera månader extra på att förhandla om sina löner" skriver Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande.

Enligt den preliminära statistiken från Medlingsinstitutet är löneökningstakten i näringslivet 3 procent, och i offentlig sektor 2,2 procent, men då siffrorna blir definitiva väntas de uppgå till 3,1 procent respektive 2,5 procent.

Inflationen, mätt med KPIF, har ökat med 1,8 procent i årstakt under januari till juli.

Rättat: Löneökningarna avser januari till juli.