DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Löftet: Ska anställa 10 000 unga på tre år

Bild: McDonalds/Mostphotos

Pandemin har stängt möjligheten för många unga att komma in på arbetsmarknaden. Faktum är att den svenska ungdomsarbetslösheten är högst i Europa. Men det finns ljusglimtar. Nu lovar McDonalds att anställa 10 000 unga de kommande tre åren.

En av de branscher som har drabbats hårdast av pandemins verkningar är besöksnäringen. Covid-19 har inneburit en dubbelsmäll mot dels branschen i sig, dels arbetsmarknaden för unga. Just hotell och restaurang är en av de tydligaste inkörsportarna till arbetsmarknaden för unga som inte sällan får sina första jobb där, en inkörsport som nu har blivit betydligt smalare. Under 2020 försvann 35 000 ungdomsjobb inom besöksnäringen, visar siffror från Visita. Lägg det till en redan hög allmän ungdomsarbetslöshet, och det totala antalet arbetslösa i åldrarna 15 – 24 år i mars uppgick 166 000, enligt SCB. Sammantaget är det 28,3 procent av arbetskraften i ungdomsgruppen. Siffran gör att Sverige sticker ut jämfört med resten av EU där den genomsnittliga arbetslösheten för unga var 16,9 procent i början av året.

Det är en utveckling som McDonalds vill ändra på. Organisationen har därför tagit på sig ansvaret att anställa minst 10 000 unga de kommande tre åren. Det är en målsättning som ligger inom räckhåll.

– Därför gläder det mig enormt att vi trots världsläget kan anställa över 2 500 nya medarbetare fram till sommaren och skapa 10 000 arbetstillfällen för unga fram till 2024, säger Joachim Knudsen, vd för McDonalds Sverige.

200 000 sedan starten

Hamburgerkedjan är en av de större privata ungdomsarbetsgivarna i landet. Under åren sedan starten 1973 har drygt 200 000 personer, de allra flesta unga, tagit sina första steg in på arbetsmarknaden där. I den nu pågående kampanjen lyfts några av de klassiska fördomarna som ibland brukar hänvisas till de antika filosoferna Sokrates och Platon om att de uppväxande generationerna är oansvariga, bortskämda och självupptagna. Fördomar som lever kvar även i vår tid.

– Vi tittar inte på ursprung och letar inte efter erfarenhet i rekryteringsprocessen. Istället väljer vi medarbetare baserat på driv och personlighet, säger Joachim Knudsen.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita räknar med att återhämtningen inom besöksnäringen kan komma att dröja ett par år och är i ett första skede fokuserad på att reparera de skador som pandemin åstadkommit. Först därefter blir det möjligt att expandera och anställa. McDonalds är just nu inne i en expansionsfas med ambitionen att öppna 6 – 8 nya restauranger de kommande fem åren. Det innebär i sig att det skapas cirka 2 000 helt nya arbetstillfällen i just den näring som har drabbats hårdast av pandemin.

– Forskning pekar på risker för stora konsekvenser senare i livet för ungdomar som inte får möjlighet att ta klivet in på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att ge ungdomar hopp, möjligheter och framtidstro, säger Joachim Knudsen och fortsätter:

– Vi tror att om vi informerar om att vi anställer, skapas hopp för unga på väg in på arbetsmarknaden i dessa tider. Och vi hoppas att vår modell kan inspirera andra företag att anställa fler unga. Vi behöver alla hjälpas åt just nu.