DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Ledare: Därför funkar inte förslaget om kulturcheckar

Förslaget om kulturcheckar är otydligt, ogenomtänkt och ofinansierat, konstaterar skriver Rehbinder på SvD Ledare.

Återstartutredningen har föreslagit att alla i Sverige ska få varsin kulturcheck på 150 kronor för att hjälpa kultursektorn att komma tillbaka efter pandemin. Till det vill utredningen avsätta 585 miljoner kronor. Det, skriver Caspian Rehbinder, som är arbetsmarknadsansvarig på Timbro, räcker till ungefär halva svenska folket.

Caspian Rehbinder konstaterar sedan att checkarna inte kan användas för att till exempel gå fotboll eller köpa tidskrifter, men däremot till bio för att alla ska kunna gå och se nya Bond-filmen. ”Det är troligen här checken skulle komma att användas mest”, skriver han.

Ledare: Förslag om kulturcheckar är otydligt, ogenomtänkt och ofinansierat