DEBATTEN OM SJUKSKRIVNINGARNA

Lägre sjukfrånvaro för distansarbetare

Risken för sjukskrivning har minskat för personer som utför kontorsarbete, skriver Försäkringskassan i sin rapport om pandemins påverkan på sjukförsäkringen. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Coronaviruset (TT)

Risken för sjukskrivning har ökat inom flera yrkesgrupper under pandemin, visar en rapport från Försäkringskassan.

För grupper som har kunnat arbeta hemifrån har i stället risken för sjukskrivning minskat ytterligare.

Även före covid-19 bröt ut fanns en ökad risk för sjukskrivning inom kontaktyrken som vård, skola och omsorg. Under pandemin har den risken blivit allt större.

"Ett exempel är yrkesgruppen undersköterskor inom hemtjänst och äldreomsorg som under pandemin haft 36 procents överrisk för sjukskrivning", säger Fanny Jatko, analytiker på Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Även inom mer mansdominerade yrkesgrupper som exempelvis taxi-, buss- och spårvagnsförare har risken för sjukskrivning ökat.

För yrkesgrupper som redan innan pandemin hade en lägre risk för sjukskrivning har risken minskat ytterligare. Det gäller exempelvis kontorsarbetare som i större utsträckning haft möjlighet att arbeta på distans.

"Den här gruppen har också i lägre grad behövt avstå från arbete om de har drabbats av covidliknande symtom, vilket ytterligare har sänkt sjukfrånvaron i denna grupp", säger Fanny Jatko.

Försäkringskassan ser tecken på att "pandemin har förstärkt de socioekonomiska skillnaderna mellan grupper på arbetsmarknaden som funnits sedan tidigare".