REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Företagarens oro: Risk att AF-reformen bara blir ett namnbyte

Både Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv och företagaren Anton Svensson välkomnar reformen av Arbetsförmedlingen. Bild: Simon Rehnström/TT, Ernst Henry Photography, pressbild

En mer professionell och effektiv arbetsförmedling är målsättningen med reformeringen som pågår och som ska släppa in fristående aktörer. Men när förslaget får kritik från det offentliga, skapas en oro hos företag som under lång tid har sett hur myndigheten har fallerat. ”I valet mellan en privat och statlig arbetsförmedling väljer jag alltid en privat”, säger en företagare till TN.

Vem är bäst på att förmedla arbete: myndigheten Arbetsförmedlingen eller fristående, privata aktörer?

Den diskussionen har blossat upp när Arbetsförmedlingen nu ska stöpas om. Det var en av punkterna i Januariavtalet. I korthet innebär förändringsarbetet att fristående, privata aktörer ska släppas in och få ett ansvar för dels att rusta de arbetssökandena med rätt kompetens, dels matcha dem mot arbetsgivarnas behov. Arbetsförmedlingen, å sin sida, ska enligt förslaget ha ett myndighetsansvar för arbetsmarknadspolitiken och vara ett kontrollorgan för de fristående aktörerna.

Modellen välkomnas av företagen men har också fått kritik, bland annat från en del kommuner runt om i landet. Tydligast ifrågasättande är statliga IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som i princip sågar hela förslaget: ”Det finns inte någon evidens för att privata utförare av arbetsmarknadspolitik når bättre resultat än offentliga. Det finns därmed inget stöd för att den föreslagna reformeringen bidrar till en effektivare arbetsmarknadspolitisk verksamhet”, skriver myndigheten i sitt remissvar på det delförslag som under november har varit ute på remiss.

Den skrivningen har fått flera företag med erfarenhet av hur Arbetsförmedlingen fungerar att reagera:

– Hur de kan komma fram till det förstår jag inte. Och även om det skulle vara så – finns det bevis för att privata utförare gör ett sämre jobb än staten? Det är ju knappast möjligt samtidigt som det är den intressanta frågan.

Det säger Anton Svensson. Han driver verkstadsföretaget Ewes Group i Bredaryd som tillverkar stålfjädrar till bland annat fordons- och energibranschen. Han är orolig för att det förändringsarbete som nu har inletts ska rinna ut i sanden.

– Ja, det är en genuin oro för att allt tappar fart när vi istället behöver momentum. Jag ser en klar risk för att det blir ett namnbyte och sedan inget mer när ansvariga politiker inte vågar ta i frågan. Arbetsförmedlingen är idag en amöba, det vet jag av egen erfarenhet och den behöver göras om NU.

Vill ha arbetsmarknadspolitik med fokus på kvalitet

Det är en inställning som Patrik Karlsson, expert på kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv instämmer i.

– Vi behöver en arbetsmarknadspolitik som har starkt fokus på kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför är det glädjande att också den nya regeringen går vidare med reformarbetet. Det fanns en oro för att det skulle stanna upp när Januariavtalet föll, säger han.

Många företag har ett allt mindre förtroende för Arbetsförmedlingen av idag. Samtidigt finns kritik som säger att en privatisering av matchningen inte ger några nämnvärda resultat?

– Australien och Storbritannien har genomfört reformer som liknar dem som vi förhoppningsvis är på väg mot. Resultatet där visar på en ökad effektivitet och minskade kostnader. Där finns mycket inspiration att hämta, säger Patrik Karlsson och fortsätter:

– Här i Sverige vet vi också att omställningsarbetet inom ramen för TSL, som har externa leverantörer, fungerar mycket bra. Sedan kräver det att Arbetsförmedlingen blir bra på att upphandla de nya tjänsterna och att myndigheten på ett professionellt sätt kan identifiera de arbetssökandes behov i relation till behoven på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen är idag en amöba och den behöver göras om NU.

Ewes Group har i dagsläget 120 anställda varav 65 arbetar i Sverige. Den tillväxt som företaget står inför kräver nya medarbetare, men rekryteringen är ett problem. Den egna erfarenheten som Anton Svensson talar om handlar bland annat om myndigheternas syn på språkkunskaper hos dem som blir anvisade plats i företaget. Många menar att det är lättast att lära sig svenska på jobbet, men det håller Anton Svensson inte med om.

– Det gör man inte, slår han fast.

– Kanske för tjugo år sedan när verksamheten var mer personalintensiv, men med slimmade organisationer som idag då funkar det helt enkelt inte att lära sig ett nytt språk på de korta stunderna i lunchrummet.

Grundläggande språkkunskap en säkerhetsfråga. Regler och instruktioner i en maskinintensiv verksamhet måste vara klara och tydliga för var och en, menar han.

– Vi möter människor som vill jobba här, har med sig tonvis med teknisk kompetens och som vill leverera men inte kan språket. Då blir processen väldigt komplicerad. Och det är något som Arbetsförmedlingen inte tar hänsyn till, säger Anton Svensson.

Anställde svensklärare

För att råda bot på det som ”egentligen inte är vårt uppdrag men vi tar vårt sociala ansvar”, enligt Anton Svensson, har företaget tidvis haft en svensklärare anställd. Dessutom anlitar företaget numera fristående rekryterings- och bemanningsföretag hellre än att gå via Arbetsförmedlingen, trots de kostnader det innebär.

– Varför inte ge oss som tar eget ansvar för språkundervisningen en reducerad arbetsgivaravgift. SFI fungerar ju inte, det är knappast en nyhet, så då faller det tillbaka på oss att ge dem som vill jobba här en rimlig chans att fungera och bli kvar på arbetsplatsen.

Omgörningen av Arbetsförmedlingen är trots allt igång och fortsätter successivt. Den remissrunda som avslutades i november gällde i första hand en del tekniska lagförslag, bland annat hur Arbetsförmedlingen ska kunna dela information med fristående leverantörer, GDPR-frågor och liknande. Samtidigt är, sedan den 7 december, det så kallade kundval KROM igång, alltså möjligheten för leverantörer att rusta och matcha arbetssökanden. Nästa steg, som ska vara klart i mars, gäller bland annat hur ersättningsmodellerna ska se ut och hur en god täckning över landet ska bli verklighet.

– Jag hoppas att det innebär att myndigheten krymper. Kan vi dessutom få en branschägd organisation för matchning och en ny effektiv organisation, vid sidan av SFI, som stöttar språkutvecklingen hos dem som kommer hit, då är vi på rätt väg, säger Anton Svensson.

– I valet mellan en privat och statlig arbetsförmedling väljer jag alltid en privat.