DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Företagare: Utanförskapet är viktigaste valfrågan

Sven-Olof Gudmundsson och hans medarbetare Mohamad. Bild: Anders Andersson/TT

Att 1,3 miljoner svenskar inte försörjer sig genom eget arbete oroar företagarna Michael Prising och Sven-Olof Gudmundsson. ”Företagen vill vara med och göra det här för samhället. Men det måste bli lättare och billigare att anställa”, säger Sven-Olof Gudmundsson.

Nya siffror från Svenskt Näringsliv visar att över 1,3 miljoner svenskar inte försörjer sig genom arbete.

– Det är väldigt problematiskt. Det är absolut en av de största utmaningarna vi har framöver och lösningen är att få människor i arbete och där kan företagen vara med och bidra, säger Michael Prising, vd på Feskarn i Uppsala.

Han berättar att de främst söker efter social kompetens och en vilja att arbeta.

– Vi har dels personal i köket och i vår produktionsenhet, där har vi ett behov av någon erfarenhet av kökshantering. Men i butiken utbildar vi de allra flesta på plats. Vi söker då efter social kompetens och en vilja för att jobba. Vi vill gärna även se att man kan prata och förstå svenska för att man ska kunna möta kunderna.

Han menar att just den sociala kompetensen inte alltid är lätt att hitta.

– Vi får ofta ansökningar där det är tydligt att den sökande inte ens läst vår platsannons. Eller så kan de komma på intervju och då blir det tydligt att de inte alls är intresserade av att jobba. Viljan finns inte alltid där och många kan sakna en arbetsmoral.

För fem år sedan anställde Michael Prising en ung man som kom från Syrien. Då kunskaperna kring fiskhantering kunde valideras kunde han erbjudas jobb.

– Jag la fram tre olika fiskar framför honom och frågade om han kunde rensa dem. Det syntes direkt att han hade erfarenhet. När vi sedan fick igång utbildning i svenska var det bara att köra. Numera är han fast anställd.

Det skulle underlätta för alla om man kunde matcha arbetsmarknadens behov med relevant utbildning

Michael Prising menar att validering av yrkeskunskap är viktigt för arbetsgivare, och att det även borde innefatta smalare yrkesområden.

– Nu fick vi hjälp via Astar och de kunde vara med och tolka. Jag tror att det är viktigt att man får visa upp sina färdigheter. Och att det ska ske på ett bra och organiserat sätt där man inte behöver vara rädd för mig som arbetsgivare.

Michael Prising, vd på Feskarn i Uppsala. Bild: Ernst Henry Photography

I dagsläget är kostnader för arbetskraft väldigt hög, menar han.

– Många företag vill anställa. Och om man ska möta den här problematiken är det grundläggande att politiken gör det lättare och billigare att anställa. Det handlar inte om att sänka löner, utan att arbetskraftskostnaderna måste ned. I dagsläget är det även en administrativ börda för många företag, och det gör att de avstår från att anställa.

Även matchningen behöver bli mycket bättre.

– Det skulle underlätta för alla om man kunde matcha arbetsmarknadens behov med relevant utbildning. Om man även ser till integrationsfrågan så vet vi att det finns jättemycket kompetens men många blir rädda när de inte kan språket. Där behöver vi få till en lösning som gör att de kan komma ut på arbetsmarknaden.

Sven-Olof Gudmundsson, Store Manager Circle K Sannarp, berättar att han arbetat aktivt med integrationsfrågan sedan 2015.

– Det var under den så kallade ’flyktingkrisen’ som jag och många andra blev medvetna om den här problematiken. Utanförskap är dåligt för de som kommer hit, dåligt för samhället och för företagen som inte får tag på kompetens.

Det måste bli lättare och billigare att anställa

Han menar att det behövs en gemensam kraftsamling från politiken, facken, myndigheterna och arbetsgivarsidan.

– Företagen vill vara med och göra det här för samhället. Men det måste bli lättare och billigare att anställa. Det behövs även incitament för att arbeta, skiljer det sig för lite i lönsamheten i att jobba eller vara arbetslös då kommer inte den här situationen att lösas.

Sven-Olof Gudmundsson lyfter bland annat fram de så kallade etableringsjobben som en arbetsmarknadsåtgärd som kan ge positiva resultat. Etableringsjobb syftar till att stimulera anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa och innebär att staten står för 54 procent av arbetskraftskostnaden.

– Det tror jag skulle ge positiva resultat, då många företagare har svårt att anställa just för de höga kostnaderna för arbetskraft.

Han menar att utanförskapet borde bli en valfråga inför nästa år.

– Politikerna pratar ofta om våldsvågen och gängkriminaliteten. Men det borde vara en större debatt om att komma i arbete är lösningen, och involvera företagen i det. Den långsiktiga lösningen på utanförskapet är arbete.