DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Experten: Regeringen gömmer de långtidssjukskrivna

Regeringens förslag bäddar för fler och längre sjukskrivningar. Sjukförsäkringen kommer återigen präglas av passivitet och fler äldre lämnar arbetslivet i förtid, enligt försäkringsexperten Catharina Bäck.

Den nuvarande sjukförsäkringsreformen kom på plats 2008 efter flera år av skenande sjuktal. I samband med den infördes en rehabiliteringskedja med fasta bedömningspunkter. Den innebär att en person inledningsvis bedöms mot sitt eget arbete men efter ett år ska arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden.

Det vill regeringen nu ändra så att prövningen dag 365 bara sker mot det egna arbetet.

– Finns det arbeten som matchar din arbetsförmåga förväntas du ställa om. Det är en sjukförsäkring och inte en yrkesförsäkring. Den ska stödja omställning till nytt arbete som matchar arbetsförmågan för den som varit sjukskriven länge, säger Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv

Det är viktigt att sjukförsäkringen präglas av aktiva insatser för att ta tillvara individers arbetsförmåga och att det finns tydliga och förutsebara kriterier för bedömning av arbetsförmågan, menar hon.

Risken stor för en återgång till att långtidssjukskrivna göms och glöms

– Vi vill inte tillbaka till den tid vi hade i början av 2000-talet som präglades av en hög grad av passivitet och lång sjukfrånvaro – det är inte hållbart. Med de förslag som regeringen kommer med nu är risken stor för en återgång till att långtidssjukskrivna göms och glöms.

Rehabkedjan har inneburit en mer aktiv process för att individer ska komma tillbaka i arbete och den har haft stora positiva effekter på sjukskrivningarna sedan den infördes. Regeringens förslag skulle återigen leda till större passivitet, konstaterar Catharina Bäck.

– Sannolikt skulle det leda till att fler individer fastnar i långa passiva sjukskrivningar och att äldre lämnar arbetslivet i förtid. Det går inte att bara sätta sig på hasorna och vänta – det är viktigt att ta tillvara den förmåga som finns.