FRAMTIDENS PENSIONER

Ekonomen: S bidragsvåg gör det meningslöst att jobba

Bild: Marko Säävälä, TT, Fredrik Sandberg/TT, Fredrik Eriksson, pressbild

Jobblinjen har aldrig varit så hotad som nu, varnar flera tunga ekonomer. Jacob Lundberg på Timbro kallar den nya bidragsvågen för ogenerat valfläsk som i förlängningen gör det olönsamt att arbeta. ”Nu verkar man inte ens försöka längre”, säger docenten Andreas Berg till TN.

– Pensionssystemet, pensionsarbetsgruppen, budgetreglerna. Vilka andra institutioner ska vi passa på att offra på populismens altare detta valår?

Nationalekonomen Andreas Bergh, docent vid Lunds universitet, varnar för att reformer som vi kan vara stolta över från 90-talet håller på att raseras på grund av kortsiktighet, paniklösningar och rent valfläsk. Incitament att jobba byts i rask takt ut mot gratispengar utan egentlig motprestation, menar han.

Raserar grundbultar

Redan när S, MP och V presenterade inkomstpensionstillägget reagerade Andreas Bergh. När partierna sedan föreslog ett garantitillägg på upp till 1 000 kronor i månaden till omkring en miljon pensionärer skattefritt blev det övertydligt, menar han. Grundprincipen i pensionssystemet håller på att överges.

– Garantitillägget illustrerar detta väl. Man strösslar ut pengar till människor utan att det bygger på livstidsinkomsten, det vill säga att man jobbar ihop till sin pension. Man har satt igång en politisk logik som kan bli väldigt kostsam i längden, säger han till TN.

Eller som Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren nyligen uttryckte sig i Svd:

– Politikerna frångår idén om ett autonomt pensionssystem som står fritt från politiken. Man skapar något som inte bygger på några principer alls.

Även TCO:s ordförande Therese Svanström är orolig för utvecklingen. I ett debattinlägg varnar hon för att pensionerna håller på att bli ett politiskt slagträ där partierna tävlar om vem som kan lova högst pension, istället för att besluten vilar på breda politiska överenskommelser.

Kan gå back på att jobba

Jacob Lundberg, chefekonom på Timbro, har räknat på hur förslaget kan slå i kombination med andra ”bidrag” som inkomstskatter och bostadstillägg. I ett räkneexempel (läs mer här) visar han att det nya garantitillägget kan skapa marginaleffekter på över 100 procent, vilket i klartext betyder att personer som väljer att arbeta mer under yrkeslivet kan få mindre i plånboken som pensionärer än om de hade avstått från extrajobb.

– Garantitillägget är ett exempel på ogenerat valfläsk! Därmed kommer politiker varje år, särskilt under valår, att vilja öka bidraget till pensionärerna ytterligare, säger han.

Enligt Andreas Bergh är vi tillbaka till 70- och 80-talets kortsiktiga tänk som gjorde att vi en gång behövde reformera pensionssystemet i grunden.

– Så nu har vi gått full cirkel kan man säga, säger han.

Politiken lappar och lagar

Och han ser liknande tendenser på andra områden där politiken nu lappar och lagar eftersom man missat att investera i framtiden eller förebygga kända problem. Ett aktuellt exempel handlar om elpriskompensationen som regeringen sätter in för att mildra höga elräkningar för dem som har förbrukat allra mest. En panikåtgärd för att blidka väljargrupper, menar Andreas Bergh.

– Kompensationen är egentligen ett brott mot miljö- och energipolitiken som ju ska uppmuntra till besparingar och ny teknik. Men nu är det valår och man vågar inte stå för detta.

”Att tillfälligt plåstra över på det här sättet, det är jättekonstigt”

Grundproblemet bakom de höga elpriserna är omtvistat. Men bristande överföringskapacitet i elnätet och utfasningen av kärnkraften har gissningsvis påverkat, anser Andreas Bergh. Utan planerbar energi kan otur med vädret och ryska priser på naturgas få stora konsekvenser, konstaterar han.

– Det man borde göra nu är att säga att vi gjorde fel och att vi nog borde fundera på kärnkraften i alla fall, säger han och menar att den skakiga elsituationen borde ha adresserats för länge sedan med långsiktiga och riktiga lösningar.

Att elpriser kan rusa borde inte komma som en chock, menar han.

– Att tillfälligt plåstra över på det här sättet, det är jättekonstigt. Det sänder jättekonstiga signaler, fortsätter han.

Varnar för bidragsvåg

Andreas Bergh är långtifrån ensam i sin kritik. ”Den socialdemokratiska återbäringspolitiken har spårat ur” skriver Tobias Wikström i en DI-ledare med rubriken Regeringens politik är bidragsskadad. Det handlar om elpriskompensation, om jordbrukare som får tillbaka på dieselskatten när priserna rusar och om ett komplext skattesystem där det lappas, lagas och trixas.

– Skattesystemet är komplext och verkar bara bli krångligare för varje dag. Ingen verkar sänka skatter generellt sett, utan då gör man istället särskilda avdrag och skapar nya incitament för nya intressegrupper att lobba för fler avdrag. Det skapas en massa gränsdragningsproblem, säger Andreas Bergh.

Långsiktiga investeringar och reformer har fått stå tillbaka för populistiska förslag på en rad områden den senaste tiden, markerar Andreas Bergh.

Hur allvarligt är läget? Hur snabbt kommer vi att märka av det?

– På kort sikt är det inte så allvarligt, vi surfar fortfarande på reformer som gjordes på 90-talet. Men, vi har försummat flera guldlägen att ta tag i jobbiga frågor och nu verkar man inte ens försöka längre.

”Det behöver bli mer lönsamt att arbeta. Den insikten fanns på 90-talet men verkar ha gått förlorad nu”

Situationen kommer att bli successivt sämre från nu och 20 år framöver ungefär, enligt Andreas Bergh.

– Att jag kan säga det med viss precision är på grund av den demografiska påfrestningen från fler äldre som det har talats om ganska länge. Men det är nu som 40-talisterna är 80-plus. Deras barn är relativt få och även om vi har invandring så är arbetsmarknadsutfallet ganska dåligt för den gruppen. Det stundar tuffare tider på egentligen alla plan på grund av demografin framöver, säger han och fortsätter:

– Vi hade behövt reformera infrastrukturen, arbetsmarknaden och bostadspolitiken, istället för att rasera pensions- och skattesystem. Det behöver bli mer lönsamt att arbeta. Den insikten fanns på 90-talet men verkar ha gått förlorad nu, säger han.

Dubbelfel – ”Fascinerande”

Ellen Gustafsson, miljö-och klimatansvarig på Timbro, håller med.

– Det är fascinerande att beskåda regeringens dubbelfel. Först orsakar de högre kostnader för folket på olika områden, sen spenderar de hela valåret med att använda dina inbetalda skattepengar till att ge en mängd olika bidrag som kompensation.

Utvecklingen kan vändas men då behövs en helt annan infallsvinkel hos politikerna, menar Andreas Bergh.

– Förr när något var jobbigt gjorde politikerna upp över blockgränsen så att man inte skulle hamna i en politisk budgivning kring pensionsuppgörelse, skattereform, besparingar, försvar av kronan och så vidare. Men idag är det kapplöpningar om att hålla presskonferens före de andra. Man håller presskonferens utan att veta några detaljer om förslagen man presenterar. Det är förödande, säger han.