DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Löfven öppnar upp för höjt tak i sjukpenningen

STOCKHOLM 20210908Statsminister Stefan Löfven under onsdagens digitala pressträff tillsammans med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och LO:s ordförande Susanna Gideonsson gällande ökad trygghet och sjukförsäkring.Foto: Janerik Henriksson / TT / kod 10010 Bild: Janerik Henriksson/TT

Regeringen vill ha ett höjt tak i sjukpenningen och större möjligheter att fortsätta sjukskrivning efter 365 dagar.

Statsminister Stefan Löfven (S) och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi presenterar förändringar i sjukförsäkringen på en presskonferens.

– I budgeten för 2022 ska vi stärka sjukförsäkringen. Det innebär höjt tak i sjukpenningen. Större möjligheter att fortsätta sjukskrivning efter 365 dagar. Ökad trygghet för äldre. Och för den som är deltidssjukskriven, säger statsministern.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) säger om satsningen på sjukförsäkringen:

– Det borde finnas en riksdagsmajoritet för att förslagen ska bli verklighet.

Ministern säger också att regeringen avser tillsätta en utredning för att se över karensavdraget.

– Det här är en omfattande satsning.

LO-ordföranden Susanna Gideonsson närvarar också vid pressträffen och säger:

– LO-förbundens medlemmar kan inte jobba hemifrån. Trycket på förändring är stort. Alla centralorganisationer har tryckt på länge för att det ska bli en förändring.

Gideonsson väljer att lyfta tidsgränsen, justering dag 365, som en positiv förändring samt att inkomsttaket höjs.

– Pandemin har varit en ögonöppnare för många. Efter alla år av nedmontering av sjukförsäkringen finns mycket kvar att göra.

Gideonsson säger att LO kommer att fortsätta jobba för att slopa karensavdraget.

– Jag vill skicka en uppmaning till övriga partier från 3,5 miljoner av landets löntagare, det politiska spelet kan inte vara viktigare än att se till att den som blir sjuk känner sig trygg.

Fakta: Höjt tak och utbyggd sjukförsäkring

  • Taket i sjukförsäkringen höjs från åtta till tio prisbasbelopp, det innebär att den högsta ersättningen per dag höjs från 821 kronor till 1 021 kronor.
  • Rehabilitering ska vara möjlig även efter dag 365 i sjukförsäkringen.
  • Sjukförsäkringen för äldre förbättras, så att deras arbetsförmåga inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden.
  • Deltidare och behovsanställda ska kunna få ersättning från sjukförsäkringen.
  • Regeringen ska också låta utreda karensavdraget för kontaktyrken, som vård och äldrevård.
  • Förändringarna som nu görs i sjukförsäkringen ska följas upp.

Källa: Regeringen