DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Så fick Haidar jobb på bank – ”Kan frigöra en ungdoms potential”

Bild: pressbild, privat

Ungdomar från utsatta områden paras ihop med förebilder från näringslivet. Haidar Beden har fått jobb på SEB. ”Det har underlättat för mig att ha stöd från vuxna”, säger han till TN.

– Mentor grundades av drottning Silvia för 25 år sedan tillsammans med världshälsoorganisationen. Vår vision är att ungdomar ska få växa upp hälsosamt och drogfritt och för att göra mest och bäst effekt så jobbar vi främst i socioekonomiskt utsatta områden, berättar Cecilia Bernard, generalsekreterare för Mentor Sverige.

I mentorskapsprogrammet matchas ungdomar i åldrarna 13 till 17 år ihop med en mentor. Tanken är att ungdomen och mentorn ska träffas två gånger i månaden i minst sex månaders tid.

– Vi jobbar just nu tillsammans med sju stycken skolor i socioekonomiskt utsatta områden där vi får komma och ta plats i skolorna. Vissa har gjort mentorskapsprogrammet obligatoriskt för sina elever. Vi håller även föreläsningar och workshops ute i skolorna.

Cecilia Bernard, generalsekreterare för Mentor Sverige.

Varje år deltar ungefär 25 000 ungdomar i mentorskapsprogrammen. Verksamheten finansieras till stor del med hjälp av företag som är engagerade i Mentor.

– Som företag kan man engagera sig på olika sätt, några i företaget bli mentorer och några är ute och föreläser. Många ser det som ett sätt att bli relevanta för ungdomarna, särskilt på ett lokalt plan. Till exempel jobbar vi med Astra Zeneca som genom oss kommer i kontakt med ungdomar i Södertälje. SEB är en annan partner till oss som brukar hålla föreläsningar om entreprenörskap för ungdomarna.

Kan öppna för nya framtidsambitioner

Cecilia Bernard säger att programmet är ett sätt att hjälpa ungdomar med att nå sin fulla potential.

– Att få en mentor kan frigöra en ungdoms potential. Ungdomar som inte har en relation till företagande exempelvis kan få upp ögonen för detta och därmed få hela nya drömmar och framtidsambitioner.

Haidar Beden, tidigare deltagare i Mentorskapsprogrammet.

Resulterade i extrajobb

Haidar Beden har tidigare deltagit i Mentorskapsprogrammet.

– Mentor Sverige kom till min skola när jag gick i sjuan och berättade om sin verksamhet. Jag tyckte att det lät kul att ha en mentor. Jag har alltid velat bli entreprenör och via Mentor fick jag lära mig mer om vilka möjligheter som finns.

Tillsammans med SEB driver Mentor Sverige ett program som heter SEB Entrepreneur camp där Haidar Beden också har deltagit för att få lära sig mer om företagande.

– Där fick jag lära mig om både om arbetslivet i stort och om hur man startar ett företag utifrån en idé. Där fick jag en handledare som jag fick väldigt god kontakt med.

Kontakten med SEB har nu resulterat i ett extrajobb för Haidar Beden.

– Genom min handledare har jag fått ett extrajobb hos SEB vid sidan om gymnasiet.

Haidar Beden tror att mentorsprogrammen har hjälpt honom en hel del.

– Jag tror att min nyfikenhet väcktes tack min mentor och att jag har kunnat knyta många kontakter via programmet. Jag hade varit ambitiös även om jag inte gick det programmet, men det har underlättat för mig att ha stöd från vuxna. I höst när jag ska starta mitt UF-företag vet jag att jag kan få stöd från Mentor.

Helen Persson, chef för medlemsverksamheten på Konsumentföreningen. Bild: 360you

Helen Persson är chef för medlemsverksamheten på Konsumentföreningen, en av Mentor Sveriges huvudpartners sedan tio år tillbaka. Hon berättar att samarbetet initialt var tänkt som ett medlemserbjudande.

– Vi gick in som partners för att vi tyckte det var en god idé att satsa på mentorskap för ungdomar och hjälpa till att stärka föräldrarollen genom möjlighet till utbildning och seminarier. Vi såg det även som ett medlemserbjudande då våra medlemmar kunde anmäla sig för att bli mentorer. Vi har även erbjudit föräldrakurser till våra medlemmar via mentor vilket har varit superpopulärt.

Ungdomarna kommer närmare arbetslivet

Ett viktigt mål är att stärka ungdomarnas självkänsla och att de ska komma närmre arbetslivet, berättar Helen Persson, vilket har visat sig vara användbart även för Konsumentföreningen.

– Vi har bland annat hållit utbildningar i hur man skriver ett CV. Sedan har vi hittat en bas av ungdomar från Mentors program som jobbar på våra olika aktiviteter och event, det har fungerat jättebra.

En annan fördel för sponsorerna är att de kommer i kontakt med väldigt många ungdomar.

– Som generalsponsor kommer vi ut och får prata om vårt medlemskap och de frågor vi driver. Till exempel är frågan om matsvinn väldigt viktig för oss, så vi har skräddarsytt en utbildning om just det för ungdomar. Det är ett starkt värde för oss att vi får prata om våra frågor.