DE SVENSKA LÖNERNA

Myndigheter bryter lagen om lönekartläggning

Myndigheter brister i att granska löneskillnader. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Arbete (TT)

Merparten av landets 30 största myndigheter bryter mot lagen när det gäller att göra en årlig lönegranskning. Jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) ser det som "väldigt allvarligt".

Det är tidningen Publikt som för tredje året i rad kartlagt hur myndigheterna efterföljer lagens krav när det gäller lönegranskningar som alla arbetsgivare är skyldiga att göra. Syftet med granskningarna är att motverka osakliga löneskillnader mellan könen.

Bara nio av de 30 största myndigheterna blev klara med 2020 års kartläggningar vid årets slut, visar genomgången. Bland dem finns Försvarets materielverk (FMV), som inte gjort någon kartläggning sedan 2017. Andra som saknar en kartläggning för 2020 är Kriminalvården och Jordbruksverket.

Myndigheterna skyller bland annat på att systemverktyg saknas, och på sjukdomar bland personalen. Pandemin anges även som en faktor som påverkat.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt. Årliga lönekartläggningar är ett krav i diskrimineringslagen och jag förväntar mig att alla statliga myndigheter följer lagen, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi till Publikt.

Facket ST, som organiserar statsanställda, vill se skarpare verktyg som bestämda tidsgränser för när en lönegranskning ska vara genomförd.