DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Från utanförskap till framgång – eritreaner succé för svenska fabriken

"Det är viktigt att snabbt få ett jobb. För den som inte har arbete är det tufft”, säger Kahsai Beyene, som började på Wetterlings 2015. Bild: Ulf Palm

Bra för de enskilda individerna, bra för företaget och bra för hela samhället. Att Wetterlings yxfabrik i Storvik har anställt fyra eritreanska flyktingar är en succé. ”Vi har blivit ett starkare företag i alla bemärkelser”, säger vd Johan Ståhlberg.

– Vårt sätt att arbeta gör alla till vinnare, säger Wetterlings vd Johan Ståhlberg, som kom till företaget år 2017.

Ungefär två år innan han började etablerade Wetterlings den första kontakten med eritreanska flyktingar.

– För oss handlade det om att ta ett samhällsansvar och att samtidigt klara våra rekryteringsbehov. Det är trickigt att hitta lämpliga medarbetare som är tillräckligt flexibla och som kan lära sig de olika arbetsmomenten med smide, slipning och skaftning, förklarar Johan Ståhlberg.

Uppbackning från kommunen

Han lyfter fram den starka uppbackningen från Sandvikens kommun.

– Det var ett stort och avgörande engagemang från deras sida, bland annat med språkutbildning som kunde förläggas till företaget.

"Vårt sätt att arbeta gör alla till vinnare”, säger Wetterlings vd Johan Ståhlberg. Här tillsammans med Kahsai Beyene. Bild: Ulf Palm

Efter en kortare smidesutbildning fick tre eritreaner instegsjobb på Wetterlings. Instegsjobben byttes snart ut mot tillsvidareanställningar. Ett par år senare kunde ytterligare en medarbetare från Eritrea börja på företaget.

– Alla visar en fantastisk framåtanda och gör ett riktigt bra jobb, säger Johan Ståhlberg och fortsätter:

– Vi har roligt ihop, både på jobbet och ibland på fritiden. Naturligtvis har det blivit en och annan kulturkrock, men det lär vi oss alltid något av. Den ömsesidiga förståelsen ökar.

Viktigt att snabbt få ett jobb

Kahsai Beyene började på Wetterlings i december 2015 efter ett och ett halvt år i Sverige.

– Det är viktigt att snabbt få ett jobb. För den som inte har arbete är det tufft, säger han.

– Jag trivs jättebra. Chefen är snäll och uthållig och arbetskamraterna också. Vi hjälper varandra. Det mesta är fantastiskt även om det ibland behövs ett varv extra för att förstå språket.

Det första tiden i det nya landet kändes främmande för honom.

– Men jag har alltid blivit bra behandlad. Framtiden ser ljus ut, tycker Kahsai Beyene.

Lycklig och trygg

Yohannes Tsegai har varit i Sverige sedan 2014 och kom via Örebro, Märsta, Gävle och Sveg slutligen till Sandviken. Han praktiserade som snickare på ett företag på orten och arbetade sedan i skogen för kommunens räkning innan han fick anställning Wetterlings under våren 2018.

"Idag är jag lycklig och känner mig trygg”, säger Yohannes Tsegai, som började på Wetterlings 2018. Bild: Ulf Palm

Han betonar hur mycket det betyder att ha ett arbete och därmed vara en del av samhället. Yohannes Tsegai berömmer Johan Ståhlberg på Wetterlings och Jonathan Hellström på Sandvikens kommun som också stöttat honom hela tiden.

– Idag är jag lycklig och känner mig trygg, sammanfattar Yohannes Tsegai.

”Häftig resa”

Johan Ståhlberg beskriver den förändring som företaget har gått igenom som ”en häftig resa”.

– Man måste ha mod och uthållighet. Vi har blivit ett starkare företag i alla bemärkelser. Det märks också på resultatet på sista raden. Den som vågar satsa får mycket tillbaka, konstaterar han.

Wetterlings har tillverkat yxor i Storvik sedan slutet av 1800-talet. Bild: Ulf Palm

Han tycker att de fyra eritreanska medarbetarna kommit att spela rollen som förebilder i Storvik och Sandviken.

– De sprider hopp, inte minst bland sina landsmän, och fyller en fantastisk funktion genom att skapa en framtidstro, säger Johan Ståhlberg.