DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Fick rätt efter tio års strid – tvingas ändå betala 3 miljoner

Bild: Centrum för rättvisa

Trots att han fick rätt i sak tvingades småföretagaren Henrik Gustavsson betala rättegångskostnaderna på 2,7 miljoner kronor, efter en facklig tvist. Nu har han lämnat in en begäran om skadestånd till Justitiekanslern. “Att jag tvingades betala är skevt, minst sagt”, säger Henrik Gustavsson till TN.

2007 drev Henrik Gustavsson från Linköping ett litet byggföretag med tre anställda. När fackförbundet Byggnads försatte bolaget i blockad tvingades HGS Linköping i konkurs. Bakgrunden till det hela var att Byggnads ville att Henrik Gustavsson skulle teckna ett kollektivavtal som hade tvingat hans anställda, som inte var med i facket, att betala 1,5 procent av sin lön till Byggnads, i vad de kallade för granskningsavgifter.

– Vi ansåg att avtalet var olagligt och detta styrktes senare av att facket fälldes för det. Detta för att Byggnads inte riktigt kunde redogöra för vad kostnaderna skulle gå till, berättar Henrik Gustavsson.

Därefter stämde Henrik Gustavsson Byggnads för brott mot hans rätt mot föreningsfrihet och äganderätt enligt Europakonventionen. Han begärde skadestånd eftersom Europadomstolen avgjort att blockaden var olaglig.

Fick rätt efter tio år

Därefter tog det 10 år innan tvisten avgjordes i hovrätten, då det bedömdes att stridsåtgärderna var olagliga och företagets rättigheter överträtts.

Men trots att Henrik Gustavsson fått rätt i sak och att det gått tio år är saken ännu inte avgjord. Med hjälp av Centrum för Rättvisa har han nyligen lämnat in en ansökan om skadestånd till Justitiekanslern (JK), för att han efter avgörandet i hovrätten 2019 ändå tvingades betala rättegångskostnaderna på 2,7 miljoner kronor.

”Att jag fick bekräftat från domstolen att mina rättigheter kränkts var såklart en vinst, men att jag ändå tvingades betala är skevt, för att uttrycka mig milt”

När han blickar tillbaka har Henrik Gustavsson svårt att förstå hur man klarar av en process som den han gått igenom.

– Man kan fråga sig i efterhand hur man klarar av en sak som denna, men om vi säger så här: Det hade aldrig gått utan Centrum för rättvisa. Hjälpen jag har fått har varit ovärderlig, säger Henrik Gustavsson och fortsätter:

– Samtidigt är detta en viktig sak och att vi fick en dom har banat väg för att både fackförbund och arbetsgivare ska kunna dömas till skadestånd för kvalificerat otillbörliga stridsåtgärder. Att jag fick bekräftat från domstolen att mina rättigheter kränkts var såklart en vinst, men att jag ändå tvingades betala rättegångskostnaderna är skevt, för att uttrycka mig milt.

Rätt i sak – ändå förlorare

Henrik Gustavssons juridiska ombud på Centrum för rättvisa, Alexander Ottosson, förklarar hur domstolen kunde begära att Henrik Gustavsson skulle betala miljonbeloppet.

– Svea Hovrätt kom fram till att Byggnads blockad stod i strid med Henrik Gustavssons rätt till föreningsfrihet och äganderätt i Europakonventionen. Men man bedömde samtidigt att stridsåtgärderna inte var “kvalificerat otillbörliga” och att skadestånd därför inte kunde dömas ut. Detta innebär att trots att Henrik fått rätt i sak var han fortfarande den förlorande parten i målet och tvingades betala kostnaderna på 2,7 miljoner. Kort sagt var stridsåtgärderna inte allvarliga nog, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa.

Detta väcker frågan om hur allvarliga stridsåtgärderna måste vara för att företagaren inte ska tvingas betala kostnaderna själv.

– Det finns inga egentliga svar på detta, i detta fall avgjorde domstolen att det inte rört sig om de mest grundläggande rättigheterna, såsom rätten till liv, och att på det stora hela så rörde det sig om ett relativt “litet” belopp, säger Alexander Ottosson.

Redo att ta saken vidare

Skulle JK inte bevilja skadestånd är Henrik Gustavsson och Centrum för rättvisa redo att ta saken vidare.

– På papper är min sak rätt svart på vit men i och med att det är JK som ska ta beslutet återstår det att se vad avgörandet blir. Kanske är det inte där vi når fram. Ska vi få rätsida på detta kanske vi måste ta det vidare till Europadomstolen. Men JK är steget innan och förhoppningen är såklart att det stannar redan där, säger Henrik Gustavsson.

”Man ska ha rätt till effektivt rättsmedel och att jag inte haft det i denna fråga är bara fel”

Eftersom JK gör en frivillig bedömning om skadestånd är det inte säkert att deras avgörande går i linje med vad Henrik Gustavsson vill. Men att få tillbaka pengarna handlar inte bara om att täcka upp för den ekonomiska smällen.

– Det skulle bli en form av upprättelse. Det är inte mer än skäligt, man ska ha rätt till effektivt rättsmedel och att jag inte haft det i denna fråga är bara fel, säger Henrik Gustavsson.

Idag driver Henrik Gustavsson endast företag till ringa omfattning, och är primärt anställd. Centrum för rättvisa har följt Henrik Gustavsson ända från början och Alexander Ottosson lyfter hur viktigt fallet är för frågan om ett företags möjlighet att stå upp mot fackliga stridsåtgärder.

– Vi har drivit Henrik Gustavssons fall ända sedan 2006 när Byggnads inledde stridsåtgärderna. Inte bara är fallet i sig viktigt, utan även frågan om rättsmedel. Man ska enligt Europadomstolens praxis kunna stå upp för sin sak utan att ruineras av orimliga rättegångskostnader, säger Alexander Ottosson.