AI OCH AUTOMATISERING

Så gallrar AI fram toppkandidaterna till jobbet – ”En rättvis process”

”Vi har försökt att designa vår produkt utefter vad som komma skall i AI-akten eftersom vi omfattas av ett högriskområde. Det var väldigt viktigt att förhålla sig till det”, säger Fredrik Östgren. Bild: Sören Andersson, Mostphotos

AI håller på att ställa om hela rekryteringsindustrin. Och ett svenskt bolag, Hubert, ligger i framkant. Nu berättar entreprenörerna bakom Hubert hur deras AI vaskar fram de bästa kandidaterna till jobben.

Hubert är ett AI-företag som har tagit sig an utmaningen att snabba upp rekryteringsprocessen för företag och andra organisationer. Redan för fyra år sedan drogs verksamheten igång, långt innan allmänmedia dränktes av varningar om hot och möjligheter med den nya tekniken.

Hubert är ett AI-baserat screeningverktyg som hjälper företag och organisationer att hitta intressanta kandidater tidigt i rekryteringsprocessen. I en chattbaserad AI-intervju får kandidaten frågor om allt från grundläggande krav som ålder och utbildning till ambitioner och hur hen till exempel hanterar en knepig jobbsituation. Enligt vd:n Fredrik Östgren skapas en rättvis och inte minst effektiv och snabb rekryteringsprocess.

Redan idag är bolaget verksamt i flera länder och siktet är inställt på lönsamhet redan om sex månader:

– Vi lanserade vår första produkt här i Sverige för att se hur marknaden tog emot den. Därefter expanderade vi snabbt i Norden och nu i EU, säger Fredrik Östgren.

Hubert bedömer kandidater enbart på deras svar i chatten. Resultaten från intervjun förs sedan per automatik in i det rekryteringssystem som företaget som anställer har valt att använda. Därmed framgår det tydligt vilka som är toppkandidater och vilka som till exempel inte ens är kvalificerade enligt grundkraven på utbildning. Men det är företagets rekryterare som fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som tas vidare för intervjuer och tester av olika slag.

Redan nu har det visat sig att rekryteringsverktyget är effektivt att använda när det handlar om så kallade högvolymsroller, det vill säga när vid anställning av många personer som har likartade uppgifter. Ett exempel är Scania som Hubert samarbetar med. Varje år anställer lastbilsjätten flera tusen medarbetare bara för att ersätta folk som slutar.

– De stora företagen har bra arbetsplatser och bra förmåner för sina medarbetare. Det attraherar stora mängder kandidater. Det gör att det tar väldigt mycket tid för deras rekryteringsavdelning att hantera flödet av kandidater, säger Fredrik Östgren.

Maskinen bra på att bedöma människan

I den etiska diskussionen kring faran med AI-lösningar kommer nästan alltid frågan upp om det är vettigt att låta en maskin göra överväganden som förut gjordes av människan. Men vad är det som säger att en människa har bättre förutsättningar att ge rätt rekommendationer? Förutfattade meningar verkar närmast omöjliga att eliminera i alla traditionella rekryteringsprocesser.

– Det sitter alltid en människa som gör en bedömning av ett CV och det påverkar bedömningen. Man ser ett namn, man ser ett etniskt ursprung, man ser om det är en man eller en kvinna. Idag så är det ju tyvärr så att kvinnor måste skicka in ungefär 30 procent fler CV än män för att få jobb, säger Fredrik Östgren.

Hubert har tränats på miljontals svarsdata och intervjufrågorna anpassas utifrån arbetsgivarens kravspecifikation för varje roll. Centralt är också att kandidaterna besvarar exakt samma frågor och bedöms på exakt samma sätt. Det är bara själva konversationsmotorn som har generativa inslag, det vill säga analyserar dialogen och därmed gör anpassningar beroende på hur den arbetssökande svarar.

”Hos oss uppmanas kandidaten att klicka och prata med Hubert som svarar: ”Hej, vi vill veta mer om just dig, för att förstå dig och hur väl du passar för den här tjänsten.” Det gillar man. Man gillar också att det är enkelt”, säger Fredrik Östgren. Bild: Sören Andersson

En studie där kandidater som gick igenom en manuell process av CV-screening jämfördes med en grupp som hade intervjuats av Hubert visade att andelen av kandidaterna som godkänns i en slutintervju var 2-5 gånger högre när Hubert var med i screeningprocessen, enligt Fredrik Östgren.

Men det betyder inte nödvändigtvis att Hubert är mycket smartare än människan.

– Det är tydligt att Hubert-intervjun skapar ett bättre beslutsunderlag för rekryteraren än vad ett CV och personligt brev brukar innehålla. Hubert fokuserar enbart på de relevanta kompetenser och erfarenheter som man behöver ha kännedom om för att förstå om den här personen kommer att passa bra för rollen, säger Fredrik Törn, produktchef på företaget, och lägger till att det är särskilt tydligt när det gäller högvolymsroller som kundtjänst, industriarbetare, lagerarbetare och butiksarbetare.

Förra sommaren hjälpte Hubert till vid rekryteringen av säsongsarbetare till Nordic Leisure Travel Group, mer kända som Ving i Sverige. Normalt sett så brukar företaget även göra en rekryteringsinsats till vintern, vilket är både kostsamt och tidskrävande.

– Men i år så behövde man inte göra det, för man hade fått så många fler personer som var rätt för jobbet redan vid det första rekryteringstillfället. Och det tillskriver man väldigt mycket Hubert, säger Fredrik Östgren.

Nöjda arbetssökande

Möjligheterna som kandidaterna får med sig efter att ha träffat Hubert är något som de två entreprenörerna också vill lyfta fram. De får bland annat reda på om de ligger över eller under medel i rankingen – vilket kan vara ett stöd vid framtida jobbintervjuer – och kan också ta del av alla genomförda intervjuer bakom inloggning.

De jobbsökande gillar enkelheten, menar Fredrik Östgren, men också bemötandet som ibland kan vara si och så efter till exempel en videointervju:

– Hos oss uppmanas kandidaten att klicka och prata med Hubert som svarar: ”Hej, vi vill veta mer om just dig, för att förstå dig och hur väl du passar för den här tjänsten.” Det gillar man. Man gillar också att det är enkelt. Jag kan chatta i min mobiltelefon när jag vill. Det finns ingen stress. Jag kan gå in i min intervju, ta en paus, gå in igen och göra klar intervjun.

Det går naturligtvis även att manipulera en AI. Fredrik Törn menar dock att det går att hantera:

– Det går att se om ett svar är mer eller mindre osannolikt, till exempel om du säger att du är USA:s president. Om svaret är konstigt kan det skickas till en manuell bedömning eller så kan man skapa regelverk som hanterar detta, säger han.

EU riskerar att hamna på efterkälken

Samtidigt som AI-lösningarna blir vanligare i samhället växer lagstiftningen fram. EU:s omfattande regelverk, kallad AI-akten, har fått stor uppmärksamhet och som vanligt när det gäller den här typen av regelverk är förhoppningen att det ska stoppa avarterna och inte innovationerna.

Mycket kvarstår innan det står klart om den europeiska konkurrenskraften blir vingklippt eller inte, men när tidigare regelverk har implementerats – som GDPR – har kritiken tidvis varit hård från näringslivet. Småföretagen har tvingats att lägga ned stora resurser på att hantera mängder av administration trots att konkurrenterna i till exempel USA kan gasa på.

– Det finns ingenting som är så hämmande för tillväxten för en startup som ett så här omfattande regelverk. Om du går över till USA så är det otroligt mycket lättare när det gäller inställningen till AI. Där är det lättare att göra affärer, säger Fredrik Östgren.

I Sverige och i Europa tvingas Hubert att göra omfattande utvärderingar kring både AI och dataskydd inför en potentiell ny affär.

– Förvisso är det någonting som vi har tagit fasta på och levererat på ändå och därmed har en konkurrensfördel. Men det är oundvikligen så att vi som bolag hade vuxit snabbare om vi inte hade behövt göra det. Samtidigt välkomnar vi att även EU tar etisk AI på stort allvar, säger Fredrik Östgren.

Hubert kommer i högsta grad att påverkas av EU:s nya AI-akt. Just sysselsättning och ”förvaltning av arbetstagare” som det heter på byråkratiska anses vara ett högriskområde, vilket ställer särskilda krav på AI-företag som agerar inom det hägnet.

Det är ännu inte klart exakt vad certifieringen, som blir en följd av det nya regelverket, innebär för Hubert. Men både Fredrik Östgren och Fredrik Törn menar att deras AI-tjänst kommer att klara kraven.

De förstod väldigt tidigt att det gällde att ha koll på AI-akten.

– Vi har försökt att designa vår produkt utefter vad som komma skall i AI-akten eftersom vi omfattas av ett högriskområde. Det var väldigt viktigt att förhålla sig till det, säger Fredrik Östgren.

För det första trycker han på att det är rekryteraren som tar beslutet om kandidaten är intressant, inte Hubert. För det andra är Hubert öppet med hur totalbedömningen görs. För det tredje så är det säkerställt att så fort chattroboten inte förstår ett svar så kommer en människa vara inblandad i bedömningsprocessen. För det fjärde handlar det om en strukturerad process som tvingar rekryteraren att tänka igenom vilka kompetenser som behövs och hur de ska bedömas. För det femte vet alltså Hubert inget om vem kandidaten är när bedömningarna genomförs, vilket minimerar risken för diskriminering.

Slutligen omfattas Hubert av samma krav på skydd av känsliga personuppgifter som alla andra via GDPR-regelverket.

Kommer ni att vara ett svenskt/europeiskt bolag även framöver?

– Ja, det räknar vi såklart med. Vi vill kunna bidra till bättre lösningar för rekrytering också i Europa. Det är förvisso lätt idag att flytta den här typen av bolag, och visst har vi haft funderingar på att flytta beroende på hur de här certifieringsreglerna skulle kunna komma att se ut. Men just nu så har vi inga som helst tankar på det, säger Fredrik Östgren.