DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Budgetsatsning för 15 000 sommarjobb

STOCKHOLM, SVERIGE 20240307 Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L). Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Politik (TT)

Regeringen vill satsa 150 miljoner kronor för att få fram upp till 15 000 sommarjobb för unga i kommunerna.

Pengarna ska gå till kommuner med hög arbetslöshet.

Satsningen gäller för årets sommar och finns med i vårändringsbudgeten som presenteras på måndag

– Arbetslösheten fortsätter gå åt fel håll och det viktigt att vi gör rätt satsningar så människor inte hamnar i utanförskap, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och den stigande arbetslösheten drabbar inte minst ungdomars chanser att få jobb, konstaterar regeringen.

Av de 150 miljoner kronorna, som ska fördelas av Arbetsförmedlingen, är 130 miljoner nya pengar, medan 20 miljoner omfördelas från andra delar i statsbudgeten. Sommarjobben ska vara tillgängliga att söka för alla ungdomar i relevant åldersgrupp i kommuner med hög arbetslöshet.

I vårändringsbudgeten kommer också en satsning på 167 miljoner kronor för att skapa 2 000 fler helårsplatser på regionalt yrkesvux för 2024.

Enligt regeringen är behovet av personer med en yrkesutbildning på gymnasial nivå mycket stort och många branscher har svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning och kompetens.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Peter Wallberg/TT

Johanna Ekström/TT