DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Tvingades varsla 350 – ”Som 90-talskrisen”

Peter Mossbrant, vice vd på byggföretaget Derome. Bild: Privat

Peter Mossbrant, vice vd på byggföretaget Derome, jämför det ekonomiska läget med 90-talskrisen. ”Nu har vi i princip samma nedgångar”, säger han till TN.

Bryggkrisen har lamslagit de svenska byggbolagen och nyligen hade parterna inom byggindustrin (TMF, GS-facket, Byggnads och Byggföretagen) ett krismöte med regeringen. Läget är akut och det krävs att åtgärder kommer på plats innan krisen sprider sig till andra delar av ekonomin, varnar parterna.

Ett av de bolag som nu har det tufft är Varbergsbolaget Derome. Peter Mossbrant, vice vd på Derome jämför det ekonomiska läget med 90-talskrisen.

– Nu har vi i princip samma nedgångar för bostadssektorn och byggsektorn som på 90-talet. Detta har lett till konkurser och varsel. Det är väldigt allvarligt då vi tappar mycket kompetens från branschen. Det kommer bli väldigt svårt att rekrytera när det ekonomiska läget vänder.

Han berättar att samtidigt som coronapandemin lamslog näringslivet fasade företaget för det värsta.

– Men så plötsligt vände marknaden uppåt och vi hade några av våra bästa år under pandemin.

– Dels ökade intresset för att fixa hemma och att se till att man kunde få en fungerande arbetsmiljö när man tvingades jobba hemifrån. Dessutom gjorde restriktionerna att svenskarna undvek att resa och i stället spenderade pengar på att renovera.

Men efter några goda år vände det totalt. I mars 2021 grundstötte fraktfartyget Ever Given i Suezkanalen och hindrade alla fartyg från att passera under flera dagar.

– Det resulterade i att materialpriserna ökade i en rasande takt. Och när kriget i Ukraina senare bröt ut steg priserna ytterligare. Vi ser effekterna av detta fortfarande på inflationen.

Han berättar att bolaget relativt tidigt kunde förutspå att ekonomin skulle stanna av.

– Vi såg ganska tidigt att lågkonjunkturen skulle slå till och att det ekonomiska läget skulle driva upp räntorna. I vårt arbete jobbar vi i flera månader framåt i tiden och kan förutse hur ekonomin kommer att utvecklas.

– Vi visste ju att vi var på väg att köra rätt in i en lågkonjunktur och det innebär att vi måste förbereda oss både genom att skapa likviditet i bolaget och att skapa planer för hur vi ska agera om det blir värre. Och sen hoppas man ju självklart alltid på att det inte kommer att ske men vi var ganska säkra i det läget, säger han och bekräftar att Deromekoncernen tvingats varsla cirka 350 tjänster under 2023.

Peter Mossbrant menar att Sverige under lång tid saknat en reell bostadspolitik vilket förvärrat läget för branschen.

– Man borde se över beskattningen på bostäder som gått upp kraftigt. Detta samtidigt som myndighetskraven och kostnaderna därav har ökat kraftigt.

– 50 procent av kostnaderna när du köper ett hus är skatt och myndighetskostnader, det tror jag att många inte vet.

Framför allt menar han att det i dagsläget inte lönar sig att bygga hyresrätter.

– Det är ett stort problem att vi har en reglerad hyresmarknad. Det blir svårt för projektutvecklare och fastighetsägare när det sker kraftiga prisökningar men samtidigt får man inte höja hyrorna. Det innebär att vi i praktiken bygger på en bostadsbrist.

Dessutom menar han att tjänstemännen har egna tyckande och krav, bland annat när det gäller planprocesser och bygglov, vilket är problematiskt.

– Egentligen skulle jag önska att man kunde frikoppla till exempel bygglov och planläggning från kommunerna. Det är alldeles för ofta som vi måste uppfylla enskilda särkrav som tjänstemän hittar på. Det hade varit bättre om vi hade haft samma regler överallt om man säger så.