KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Undersökning: Svenska företag jagar grön kompetens

Bild: Mostphotos

Sju av tio svenska företag jobbar hårt för att hitta medarbetare med grön kompetens, visar en ny undersökning.

Manpower har gjort en undersökning bland 765 svenska arbetsgivare som visar att sju av tio svenska företag, 69 procent, arbetar med att rekrytera grön kompetens.

– Det är glädjande att en stor andel av företagen i Sverige ser nyttan i att fylla på med kompetens för att klara den gröna omställningen. Arbetsgivare som rekryterar till gröna roller stärker sin konkurrenskraft och stödjer samtidigt det övergripande arbetet mot att nå klimatmålen, säger Per Johansson, Managing Director för Manpower, i ett uttalande.

PM: Stort intresse för att rekrytera grön kompetens