DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Sekretess mellan myndigheter ska minskas – ”Äntligen”

Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad vid Svenskt Näringsliv. Bild: STEFAN TELL

Regeringen vill ta bort sekretesshinder för att effektivare kunna bekämpa arbetslivskriminalitet. ”Äntligen”, säger Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv.

Regeringens nya förslag innebär att det ska bli enklare för myndigheter, kommuner och a-kassor att dela information med varandra. Informationen är viktig för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och för att kunna göra bättre kontroller mot arbetslivs­kriminalitet.

– Äntligen! När det gäller arbetslivskriminalitet har vi länge drivit att det behövs sekretessbrytande regler så att de ansvariga myndigheterna kan kommunicera med varandra. Om nio myndigheter ska kunna göra ett bra jobb och komma åt de som medvetet struntar i regler så behöver de kunna byta information med varandra. Nu återstår bara tydlighet från regeringen när det gäller styrning och uppföljning av myndigheterna, säger Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad vid Svenskt Näringsliv.

PM: Myndigheter, kommuner och a-kassor ska utbyta mer information