DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Företag får rätt mot Tillväxtverket om korttidsstöd

Bild: Janerik Henriksson/TT

Förvaltningsrätten har upphävt Tillväxtverkets beslut om att kräva tillbaka korttidsstöd på grund av utdelning i ett 40-tal domar, skriver DI.

Under maj har Förvaltningsrätten i ett 40-tal domar upphävt Tillväxtverkets beslut om att begära återbetalning vid utdelning, skriver Dagens Industri.

– Det framgår klart och tydligt av förarbetena till lagen om stöd vid korttidsarbete att utdelning inte är automatiskt diskvalificerande, säger Peter Österberg, rådman till tidningen.

Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega uppmanar företag som får ett avslag på en stödansökan eller ett återkrav att överklaga.

– I nästan 900 ärenden som överklagats har Tillväxtverket initialt fattat ett felaktigt beslut. Det är ett gigantiskt underbetyg till myndigheten – det liknar mer en tombola än ansvarstagande myndighetsutövning, säger han till tidningen.

DI: Nya domar ger företag rätt mot Tillväxtverket – trots utdelning: ”Mycket välkommet”