ARBETSKRAFTSINVANDRING

Debatt: Lönegolv medför en massiv förlust

Charlotta Stern, vd på Ratio. Bild: Sören Andersson

Vinsterna av att införa ett lönegolv för arbetskraftsinvandring är små, medan kostnaderna är stora. Därför borde regeringen backa från reformen. Det skriver företrädare för Ratio på SvD Debatt.

– Regeringens lönegolv är ett tydligt statligt ingripande i lönebildningen vilket försvagar modellens mandat och minskar arbets­marknadens flexibilitet, skriver Charlotta Stern, professor i sociologi och vd på Ratio och Jonas Grafström, fil dr i national­ekonomi och vice vd på Ratio.

– Även om avsikten kan verka god, smakar reformen betydligt mer än den kostar. Det går att diskutera hur många miljarder (5 miljarder, enligt Svenskt Näringslivs beräkningar) som Sverige kommer att förlora på denna politik. Några miljarder och ett par hundra statligt anställda är en sak, men den största och mest långsiktigt kostsamma konsekvensen är att detta förändrar de långsiktiga spelreglerna på den svenska arbets­marknaden.

SvD Debatt: ”Minimilönerna medför en massiv förlust”