JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Undersökning: Fler chefer jobbar med jämställdhetsfrågor

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna. Bild: Pressbild

Allt fler chefer i Sverige arbetar med jämställdhetsfrågor, visar Ledarnas Jämställdhetsbarometer.

Idag uppger sju av tio chefer att jämställdhet är en viktig fråga på arbetsplatsen, vilket går att jämföra med 2011 då knappt fyra av tio chefer svarade på samma frågeställning.

– Det är glädjande att Sveriges chefer i så hög grad bidrar till ett mer jämställt samhälle. När kvinnor väljs bort är det ett stort slöseri med resurser. Varken näringsliv, offentlig eller idéburen sektor har råd att missa kompetensen hos drygt halva befolkningen, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, i ett pressmeddelande.

Ledarna: Sveriges chefer bidrar till jämställdhet