DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Företagaren: 3:12-reglerna skapar fler jobb

”Det är viktigt att komma ihåg syftet med reglerna och vad de bidrar till – jobb och välfärd”, säger företagaren Håkan Eriksson.

Eftersom 3:12-reglerna är ett incitament för företagare att ta risker och för att anställa är det viktigt att regelverket inte försämras eller försvinner. Det menar Håkan Eriksson som driver isoleringsföretaget Siak.

Håkan Eriksson har drivit företag i många år och han konstaterar att 3:12-reglerna, som styr hur ägarledda företagare blir beskattade för aktieutdelning från det egna bolaget, har stor betydelse.

– Det är viktigt att det finns möjlighet för företagare som lyckas att dela ut pengar – det blir som en kompensation för den risk man tagit, säger han.

Regeringen lade nyligen fram en utredning om att försämra 3:12 reglerna men då är det viktigt att komma ihåg att de bidrar till att skapa fler arbetstillfällen, påpekar han.

– Företag och företagsamma människor är de som bygger Sveriges välfärd eftersom alla skatteintäkter kommer från företag på ett eller annat sätt. Det är självklart men fortfarande finns en omedveten kring detta.

Många har en bild av att det är enkelt att plocka ut pengar ur små företag men det stämmer inte, betonar Håkan Eriksson.

– Det är fel. För att komma åt den lågbeskattning på 20 procent som 3:12 reglerna innebär krävs lönenivåer som många företag aldrig når.

Läs mer: Ägarledda bolags skatteregler behöver försvaras